Havengildediner 2018

30 november 2018
Hotel Okura

Op vrijdag 30 november wordt tradititiegetrouw het Havengildediner gehouden in Hotel Okura. Graag deze datum alvast reserveren in uw agenda.