Havengildediner 2018 in teken van verbinding een verzoening 

Ook de 73steeditie van het Havengildediner had weer alle ingrediënten in zich van een geslaagde avond. En zoals het hoort op gelegenheden waar het havenbedrijfsleven het stadsbestuur en de politiek elkaar ontmoeten; het mag ook een beetje schuren. Of zoals menigeen het vertaalde: ‘zonder wrijving geen glans’. 

Vrijdagavond 30 november, stipt 19.00. Ceremoniemeester Roel Mostert geeft het sein aan het gezelschap om de tafels op te zoeken die dit jaar zijn vernoemd naar Nederlandse zeevaarders. Binnen schootsafstand treffen we Annemarie Haasjes, die vanavond het diner voor de zeventiendeen laatste maal organiseert. Op het menu staat geroosterde kingfish, gepocheerde heilbot en hertenfilet. Maar op het rooster van het Havengilde liggen traditioneel nog een paar andere brandende vragen. Zoals dit jaar de tegenstellingen tussen het stadsbestuur en de havengemeenschap over de grootscheepse woningbouw in het havengebied, de bouw van een fietsbrug over het IJ en de gedwongen verplaatsing van de PTA. Uiteindelijk is de soep niet zo heet als deze wordt opgediend. Wat doorklinkt in de drie toespraken “ Annemarie Manger, als voorzitter van Amport, minister Infrastructuur en Waterstaat (I&W) Cora van Nieuwenhuizen en havenwethouder Udo Kock (D66)“ zijn vriendelijke handreikingen en verzoenende woorden. Door de zaal al dan niet ondersteunt door een luid of gedempt applaus.

Goud in handen

De openingszet is dus voor Manger, de kersverse Amports-voorzitter én in het dagelijks leven directeur engineering voor Tata Steel. Ze positioneert zich als bruggenbouwer (‘Nee, niet die brug’), als iemand die de verbinding zoekt. In een even korte als heldere toespraak herinnert ze de aanwezige bestuurders en ondernemers eraan dat de Amsterdamse regio met de havens goud in handen heeft. ‘Het is aan Amports om die positie goed op het netvlies te krijgen van i­edereen die betrokken is bij de haven: Bestuurders, belangengroepen en brancheverenigingen. Bewoners, politici en ondernemers.’

Tij keren

Ze noemt de kracht van de havens aan het Noordzeekanaalgebied onmiskenbaar, maar niet voortdurend zichtbaar en reikt een aantal suggesties uit het portfolio van Amports aan om het tij te keren. ‘Laten we de gezamenlijk de kracht van de havens de komende jaren goed zichtbaar maken en ons netwerk in de havenregio verstevigen en verder uitbouwen.’Manger zoekt nadrukkelijk naar méér de verbinding. Onderling, maar ook met andere sectoren: ‘Makers met creatieven en dienstenmet industrie’. Zo behouden we onze unieke status en pakken we onze kansen voor de toekomst. Om vervolgens de gasten te wijzen op de veertig young professionals die voor het eerst in het bestaan van het Havengildediner waren aangeschoven. ‘Als er één groep is die netwerken in zijn bloed heeft, zijn het millennials’, aldus de voorzitter van Amports. En terwijl ze de gasten oproept zich aan te sluiten bij haar ambities verschijnt op het scherm het ‘nieuwe beeldmerk’ van die ambitie en samenwerking: Amports. 

Steun van de minister 

Minister Van Nieuwenhuizen krijgt de handen al snel op elkaar als ze duidelijk maakt dat ze Rijkswaterstaat (dat onder I&W valt) steunt in het geschil rond de bouw van een fietsbrug over het IJ ter hoogte van het Java-eiland. De uitvoeringsorganisatie keurde namelijk een zestal door de gemeente aangedragen brugontwerpen af omdat de veiligheid van het scheepvaartverkeer in gevaar zou komen. Dat is goed nieuws voor de havenondernemers, die op hun beurt vrezen dat een brug de vrije doorvoer van schepen belemmert, met alle negatieve gevolgen van dien voor de concurrentiekracht van de haven. ‘De toegankelijkheid van de haven en de veiligheid van het scheepvaartverkeer staan voor mij bovenaan’, steekt de minister de haven een hart onder de riem. Wel roept ze in navolging van Amports-voorzitter Annemarie Manger de samenwerking te zoeken tussen de partijen in de haven.

Energiehaven

Steun van de Minister is er ook voor de beoogde transitie van de Averijhaven tot Energiehaven, ter bevordering van de groei van IJmuiden als vestigingslocatie voor bedrijven uit de offshore-industrie. Onder leiding van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) wordt hard gewerkt aan de realisatie van deze transitie en Van Nieuwenhuizen benadrukt nogmaals dat ze verwacht dat de bij dit project betrokken partijen er ‘wel uit zullen komen’. Voor de zaal het sein voor een goedkeurend applaus. 

Udo Kock

In de woorden van havenwethouder Udo Kock (D66) klinkt geruststelling door. Dat wil zeggen dat het stadsbestuur niet hals over de kop de eerder aangekondigde plannen wil doorzetten, maar deze meer in hun samenhang wil laten onderzoeken door deskundigen, waaronder stedenbouwkundigen. ‘We gaan opnieuw kijken naar de ontwikkelingen rond het IJ en alles in beeld brengen. Hierbij gaan we dertig tot veertig jaar vooruitkijken’, aldus Kock. Daar valt ook ‘de sprong over het IJ’ onder, wat zoveel betekent dat de door de haven vurig gewenste tunnelverbinding weer naast de fietsbrug op de tekentafel ligt. Voor Kock een mild applaus voor zijn handreiking, maar het betekent nog niet dat de haven helemaal ongeschonden de avond doorkomt. De wethouder vervolgt dat Haven-Stad, de geplande bouw van 40.000 tot 70.000 woningen in het havengebied, cruciaal is voor de stad. ‘Omdat de stad groeit als kool, is er alle reden om een nieuwe wijk te bouwen, en sneller dan eerst gedacht.’ Het vragen om begrip voor de dringende huisvestingsopdracht van de gemeente, zoals Kock doet, is voor een enkele havenondernemer vragen of de beademingsmachine van de haven af kan. En de tijd? Het loopt richting 23.30, het dessert wacht, de klokken staan voorlopig weer gelijk. En daar was het deze avond om te doen.

Vrijdag 30 november 2018

Aanvang 17.30 uur

LOCATIE

Hotel Okura Amsterdam

KOSTEN

Aanmelden niet meer mogelijk.
Deel dit artikel