Adresgegevens

NavCom Inspections & Consultancy BV
Trawlerkade 34a
1976 CB IJmuiden
branches: Personnel & Education, Inland waterway navigation, terminals, brokers and rail road carriers, Sundries, Offshore oil and gas services, Ship repair, crane building and technical services
http://www.navcom.org

Werd opgericht op 4 augustus 2000 als een onafhankelijk bedrijf voor het uitvoeren van keuringen en inspecties op het gebied van maritieme Navigatie en Communicatie systemen zonder verkoop- en service-activiteiten om een onbevooroordeelde inspectie mogelijk te maken.

Het Doel is het verbeteren van de veiligheid van mensenlevens op zee door middel van onafhankelijke inspecties, adviezen en training volgens de geldende reglementen en waarbij de belangen van de gebruikers en de eigenaren van de apparatuur een belangrijke plaats innemen.

Hoewel de reglementen van de IMO (International Maritime Organization), aangevuld met nationale reglementen van de betreffende vlag, voldoende richtlijnen geven, zijn er toch situaties die op meerdere manieren kunnen worden benaderd.

Hierbij kan NavCom zowel technische- als bedienings-adviezen verlenen om de operationele waarde van de geïnstalleerde apparatuur te verbeteren.

 Diensten pakket: 

  • Radio Surveys including annual EPIRB/AIS/SSAS/SART tests.

  • VDR Annual Performance Tests.

  • Consultancy Navigatie en Communicatie nieuwbouw en retrofit

  • Voorlichting

Al deze diensten worden op maat geleverd aan de doelgroep.