73ste Havengildediner biedt stof tot spreken

11 december 2018

 

De 73ste editie van het Havengildediner had alle ingrediënten in zich van een geslaagde avond. Zoals het hoort op gelegenheden waar het havenbedrijfsleven, het stadsbestuur en de politiek elkaar ontmoeten; het mag een beetje schuren. Vrij vertaald: ‘zonder wrijving geen glans’. Voor de fotoreportage klik hier.

HGD KleinVrijdagavond 30 november, stipt 19.00 uur. Ceremoniemeester Roel Mostert geeft het sein aan het gezelschap om de tafels op te zoeken die dit jaar zijn vernoemd naar Nederlandse zeevaarders. Op het rooster van het Havengildediner liggen traditioneel een aantal brandende vragen. Zoals dit jaar de tegenstellingen tussen het stadsbestuur en de havengemeenschap over de grootscheepse woningbouw in het havengebied, de bouw van een fietsbrug over het IJ en de gedwongen verplaatsing van de PTA.

Bruggenbouwer
De openingszet is voor Annemarie Manger, voorzitter van Amports én in het dagelijks leven directeur engineering voor Tata Steel. Ze positioneert zich als bruggenbouwer (‘Nee, niet dié brug’), als iemand die de verbinding zoekt. In een even korte als heldere toespraak herinnert ze de aanwezige bestuurders en ondernemers eraan dat de Amsterdamse regio met de havens goud in handen heeft. ‘Het is aan Amports om die positie goed op het netvlies te krijgen van íedereen die betrokken is bij de haven: Bestuurders, belangengroepen en brancheverenigingen. Bewoners, politici en ondernemers.’

Steun van de minister
De aanwezige Minister Cora van Nieuwenhuizen krijgt de handen al snel op elkaar als ze duidelijk maakt dat ze Rijkswaterstaat (dat onder I&W valt) steunt in het geschil rond de bouw van een fietsbrug over het IJ ter hoogte van het Java-eiland. De uitvoeringsorganisatie keurde namelijk een zestal door de gemeente aangedragen brugontwerpen af omdat de veiligheid van het scheepvaartverkeer in gevaar zou komen. Dat is goed nieuws voor de havenondernemers. Lees meer in Ways to Sea nummer 4, die vanaf 18 december op deze website zal worden gepubliceerd.