Aruba Ports Authority en havenbedrijf sluiten meerjarenovereenkomst

07 juli 2016

Bron: Havenbedrijf Amsterdam 

Aruba Ports Authority (APA) en Port of Amsterdam International (PoAI) zijn een meerjarige samenwerking overeengekomen. De focus daarbij ligt op het gezamenlijk uitvoeren van de commerciële strategie en visie van APA, het transformeren van een haventerrein in een multifunctioneel gebied en het versterken van elkaars (internationale) ambities. 

APA is eigendom van de Arubaanse overheid en verantwoordelijk voor beheer, ontwikkeling en exploitatie van de havens van Aruba. PoAI is een dochterbedrijf van Havenbedrijf Amsterdam N.V. en gespecialiseerd in internationaal haven- en cruiseterminal-ontwikkeling en management. De samenwerking volgt op een onderzoek dat PoAI heeft verricht naar de commerciële strategie, groeikansen, strategie en commerciële slagkracht van APA. Als onderdeel van de overeenkomst zal PoAI een chief commercial officer (CCO) leveren ter versterking van de directie van APA.

Ondertekening -van -het -contractGert-Jan Nieuwenhuizen, managing director PoAI: “De samenwerking versterkt beide havenbedrijven op meerdere fronten en is in lijn met de internationale strategie van Havenbedrijf Amsterdam. Wij zien uit naar continuering van de plezierige samenwerking met APA en de overheid van Aruba.” Louis Posner, voorzitter Raad van Commissarissen APA, bevestigt dat PoAI en APA op één lijn zitten in hun visie voor Aruba en invulling aan de samenwerking: 

“Deze overeenkomst is een mooi voorbeeld van hoe Aruba en Nederland elkaar versterken.”