BAM Civiel denkt mee met zijn klanten

31 augustus 2012Natuurlijk is de naam BAM vooral verbonden met grote ‘natte’ en ‘droge’ bouwwerken voor overheid en industrie zoals de nieuwe Vopak Terminal Westpoort aan de Afrikahaven. “Maar in service en onderhoudswerk, hoe kleinschalig ook, kan onze expertise net zo onderscheidend zijn,” zegt Paul de Heus, directeur van BAM Civiel Noordwest in Amsterdam-Noord. “Het juiste doen op het juiste moment is cruciaal,” beaamt Jan Leen van der Vlies, directeur van BAM-Speciale Technieken, een bedrijfsonderdeel van BAM Civiel. “Voor onze klanten maar ook voor ons.”

Rob Schoemaker Aan de Toetsenbordweg in Amsterdam-Noord, vlakbij de plek waar op de roemruchte NDSM-werf ooit de schepen van de hellingen liepen, heeft BAM Civiel Noordwest, een van de vier regiokantoren van BAM Civiel, sinds zeven jaar een plek gevonden voor zijn zestig medewerkers. In hetzelfde gebouw werken ook honderd medewerkers van BAM Speciale Technieken. In dit bedrijfsonderdeel is de expertise gebundeld op het gebied van boor- en graaftechnieken, geheide technieken/waterbouw en werktuigkundige technieken. BAM Speciale Technieken voorziet naast het moederbedrijf (Koninklijke BAM Groep) ook externe partijen van specialistische kennis, mankracht en equipment. Dat dit bedrijfsonderdeel het pand deelt met BAM Civiel Noordwest heeft te maken met de uitstekende ligging in Amsterdam-Noord, direct aan het water. Technici van BAM Speciale Technieken treffen we aan in onder andere Zeehavens Amsterdam, de Eemshaven en de Rotterdamse haven, inclusief de Tweede Maasvlakte.

Service en onderhoud
Paul de Heus: “BAM Civiel staat synoniem met grote nieuwbouwprojecten rond weg- en waterbouw, betonconstructies, funderingen, steigerwerk en kademuren. Minstens zo belangrijk is service en onderhoud van deze projecten. Bij de onlangs opgeleverde Vopak Terminal Westpoort aan de Afrikahaven doen wij de komende jaren het onderhoud van de civiele werken plus het terreinbeheer. Wij weten wat er aan onderhoud nodig is, want we hebben deze terminal zelf gebouwd! Bij sommige klanten bewandelen wij de omgekeerde weg van onderhoud naar nieuwbouw, of doen we alleen onderhoud. Wij voelen ons nergens te groot voor. Voor een order van tien extra palen van dertig meter voor een afmeerconstructie, nemen we met liefde de telefoon op!” “Correctief en reactief onderhoud is van alle tijden, dat zijn meer de reparaties,” vervolgt De Heus zijn betoog. “Preventief onderhoud bespaart op de kosten zoals wij bij installaties van Tata Steel in IJmuiden hebben laten zien. Enerzijds door het inzetten van mankracht, anderzijds doordat het bedrijf zelf het tijdstip van een eventuele stillegging kan kiezen.” Inderdaad, beaamt Van der Vlies van BAM Speciale Technieken: “Het juiste doen op het juiste moment vereist expertise, en die heeft BAM Civiel als geen ander. Doe je niets dan is de schade vaak niet te overzien en dat is zonde van het geld.”

Luisteren en meedenken
Hij vervolgt: “Bij zowel nieuwbouw als renovatie is de verhouding tussen klant en aannemer de laatste jaren duidelijk veranderd. Bij BAM Civiel hadden we vroeger nogal eens een houding van: wij als experts weten wat goed voor u is. Al geruime tijd is bij ons het inzicht doorgebroken dat het niet alleen gaat om het briljant of efficiënt oplossen van een technisch probleem maar ook om het meedenken met de klant en aandacht voor de middellange en lange termijn, de voortgang van de productie en de lifecycle van wat de klant wil met zijn installaties.” De Heus: “Precies! Dat is ook de manier waarop we de nieuwbouw van de Vopak-terminal hebben benaderd. Speciaal aan dit project was dat we de opdrachtgever moesten meenemen in zijn keuzes voor het ontwerp; wat de afwegingen moesten zijn bij het ontwerpen van de installatie. Wij moesten de juiste vragen stellen om Vopak te laten specificeren wat ze precies wilden. Dat is in een heel goede samenwerking verlopen: op tijd, binnen het budget en zonder dat iemand van de bouwers kwetsuren opliep in één miljoen manuren.” Van der Vlies vult aan: “We hebben bij dit project volop gebruik gemaakt van prefab betonelementen die BAM Civiel Noordoost heeft geleverd. BAM Speciale Technieken heeft zich onder meer verdiept in de complexe waterhuishouding op het terminalterrein.” De Heus ten slotte: “Luisteren naar en meedenken met de klant loont zich van megaprojecten tot het kleinste werk.”

BAM en zijn werkmaatschappijen
Koninklijke BAM Groep behoort tot de grootste Europese bouwondernemingen en voert projecten uit in meer dan dertig landen. Het concern is marktleider in Nederland. Wereldwijd heeft BAM 27.000 werknemers in dienst en een omzet van bijna acht miljard euro (ultimo 2011). BAM Civiel bewerkt de binnenlandse markt via vier regiokantoren die onderling nauw samenwerken. Deze regiokantoren staan dicht bij de lokale markt, van de kleinste tot heel grote projecten. BAM Speciale Technieken voorziet de regiokantoren van BAM Civiel van kennis, mankracht en equipment, met name bij de zogeheten ‘natte projecten’. Bij BAM Industriële Service kunnen industriële bedrijven voor de uitvoering van hun projecten uitgebreid beroep doen op de expertise en inzet van de werkmaatschappijen binnen de BAM-groep. Hierbij gaat het onder andere om de voedingsmiddelenindustrie, chemische bedrijven, afvalverwerkers, de staalindustrie en de olie- en gassector. BAM Industrie Service is een gezamenlijk initiatief van BAM-onderdelen Techniek-Industrie, Civiel, Infratechniek, Leidingen & Industrie, Wegen, Utiliteitsbouw en Tebodin Consultants & Engineers.

www.bamindustrieservice.nl
www.bamciviel.nl

Contactgegevens
BAM Infra Nederland BV
H.J. Nederhorststraat 1
2801 SC Gouda
branches: Offshore oil and gas services
fax:
tel: +31 20 410 5844

meer informatie