Blockchain bij Koopman Terminals

28 augustus 2018

 

Koopman is de eerste logistieke automotive dienstverlener in Europa die samen met zijn klanten het afleveringsproces geheel digitaliseert met blockchain. “Een eerste pilot met Pon is onlangs succesvol afgerond”, vertelt Paul Wortelboer, directeur van Koopman Car Terminal.

Blockchain“Omdat wij binnen de gehele logistieke automotive waardeketen een draaipunt zijn, is het niet verwonderlijk dat wij het voortouw hebben genomen in de toepassing van blockchaintechnologie in afleveringsprocessen. Wij hebben een aantal hechte partners – fabrikanten, fleetowners als leasemaatschappijen of verhuurders, verzekeraars, dealers, douane, et cetera – uitgenodigd om de gezamenlijke processen geheel digitaal te laten verlopen. De blockchainomgeving, die we met IBM hebben ontwikkeld, zorgt ervoor dat alle data door versleuteling optimaal beveiligd en onveranderbaar zijn.” Paul Wortelboer, directeur van Koopman Car Terminal in Westpoort ziet alleen maar voordelen: transparant, snel, goedkoop, fraudebestendig, veilig en ondubbelzinnig. “Door in de gehele logistieke keten alle data van het voertuig onveranderbaar vast te leggen geven we onszelf en onze klanten enorme mogelijkheden om het inzicht in de keten te vergroten en processen te optimaliseren. Binnen de blockchain is er maar één waarheid. Er is nooit discussie over de VIN (Vehicle Identification Number), de status en de locatie van de auto. In het verlengde daarvan is bij het onverhoopt optreden van schade altijd ondubbelzinnig duidelijk wanneer die schade is ontstaan en wie verantwoordelijk is.” Blockchain geeft ook een wapen in handen tegen een notoir en wijdverbreid verschijnsel als het gesjoemel met kilometerstanden bij de (internationale) handel in gebruikte auto’s. Een kilometerstand die eenmaal is ingevoerd, kan immers niet meer veranderd worden zonder dat dat zichtbaar is.

Geen papierwerk meer dus kans op fouten kleiner
“In een zeer kapitaalintensieve en tijdkritische business als de onze levert dat alle partners grote administratieve besparingen op”, vervolgt Wortelboer. “Dat bleek al bij de eerste pilot die we samen met importeur Pon succesvol hebben afgerond. Geen papierwerk meer, dus minder kans op fouten. Geen discussies want alles ligt vast. Maar ook boeken we tijdwinst omdat sommige processen parallel kunnen worden uitgevoerd in plaats van na elkaar. Alles bij elkaar leidt dat tot een snellere, efficiëntere doorlooptijd en op snelheid en efficiency wordt iedereen, wij ook, afgerekend: tijdverlies is immers kapitaalverlies. En niet alleen dat. De moderne consument heeft geen zin meer om zeven maanden op een nieuwe auto te wachten. Die wil hem snel en de keten heeft daar maar aan te voldoen.”

Blockchainpartners
Een opvallend en gunstig verschijnsel noemt Wortelboer dat de relatie tussen de partners binnen de blockchain verandert. “Binnen de blockchain worden we meer partners. Het gaat minder om tarieven als wel om het optimaliseren van de processen, ook die van elkaar. En daar kan je, samen, goed geld mee verdienen.” Tot besluit zegt Wortelboer: “Het is natuurlijk niet zo dat alle partijen toegang hebben tot alle gegevens die in de blockchain zijn opgeslagen. Van tevoren wordt afgesproken wie wat te zien krijgt zodat concurrentiegevoelige gegevens afgeschermd blijven. En elke deelnemer kan desgewenst zijn eigen velden inzetten.”