Column Amports-voorzitter Frans Baud

06 november 2015

Bron: Zeehavens Amsterdam - ICT Special

ICT verbindt en biedt kansen 

 

Waarvoor hebben wij ICT nodig? We hebben ICT net zo hard nodig als bijvoorbeeld kademuren. Het zijn onderdelen van de noodzakelijke infrastructuur van onze havens om schepen op een goede manier te kunnen ontvangen. ICT bevordert bovendien een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer. Naast wegen, waterwegen, spoorlijnen en vliegverkeer is het de vijfde vorm om zaken te verplaatsen. De lading heet informatie, en die verbindt ons allen.

MonicHet is nog niet eens zo lang geleden dat we bij het digitaal versturen of opslaan van informatie spraken over kB, kilobytes. Na de megabytes zijn gigabytes en terabytes ingeburgerde termen geworden. Yottabyte, vier stappen verder, klinkt ook leuk. Maar ik denk dat er inmiddels yobibytes (nog eens acht vergrotende trappen verder) aan informatie over de digitale wegen vliegen.

We vinden ICT in het dagelijks leven en bij het zakendoen zo normaal, dat we ons giga-onthand voelen als een plotselinge bug in een server of bij een provider voor files in de informatiestromen zorgt. Dat we ons bijzonder unheimisch voelen (want even niet bereikbaar) bij zo’n storing, geeft aan hoe goed ICT ons van dienst is. Gelukkig maar. Want ICT is er voor ons. Om mee te werken. Om betere inzichten te verschaffen. Om schepen en ladingen sneller en beter te verwerken. Planningen op terminals zijn er nauwkeuriger mee te bepalen, zodat er minder leegloop is, want de benodigde ploegen weten precies wanneer ze aan de bak moeten.

De inzet van ICT brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee, onder meer voor Havenbedrijf Amsterdam en Zeehaven IJmuiden. Toch is die zeer de moeite waard. Onze havens worden daarmee nog efficiënter en veiliger. Zeker wanneer inzichtelijk is welke stoffen er precies over het Noordzeekanaal worden vervoerd.

Liggen dan alle gegevens van alles en iedereen op straat? Nee. Wel biedt doordacht gelinkte ICT kansen aan allerlei bedrijven. Met de data die zij ophalen, zijn verrassende, specifieke toepassingen te ontwikkelen. Laten we die ruimte creëren en elkaar gunnen.