E-harbours: havensteden als knooppunt van wonen, werken en energie

14 februari 2013

 

Op 21 – 22 maart vindt het congres Energy Matters plaats in Zaandam: gebiedsontwikkeling 3.0 met een hoofdrol voor energie. Voorinschrijving is nu mogelijk.

Er ontstaat een nieuwe koers op het terrein van stedelijke herontwikkeling. Havensteden hebben van oudsher een sterke mix van wonen, industrie en duurzame energie, en zijn dus een uitgelezen plek om met deze nieuwe aanpak te onderzoeken.

Bij gebiedsontwikkeling nieuwe stijl is er meer oog voor en een betere benutting van het bestaande kapitaal. Duurzamer, slimmer maar met behoud van van industrieel en cultureel erfgoed. Een nieuwe opgave die niet alleen vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Er zullen ook meer en andere dan de traditionele stakeholders bij de planvorming betrokken moeten worden.

Hoe pak je dat in de praktijk aan?

De conferentie Energy Matters geeft voorbeelden en inzicht in kansen uit binnen- en buitenland: nieuwe coalities met energielogistiek als drager. In een lezingenprogramma met internationale sprekers zullen kansen, valkuilen, financieringsmogelijkheden en de veranderende rollen van stakeholders aan de orde komen.Publieke en private partijen zijn van harte uitgenodigd om te participeren in breakout-sessies over potentiële businesscases.

De organisatie is in handen van gemeente Zaanstad in samenwerking met Amsterdam Smart City.

Voor inschrijving of meer informatie, ga naar de website van E-Harbours, klik  hier.