De nieuwe zeesluis, we hebben een 'go' !

27 november 2014

 

Op woensdag 26 november heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met de versnelde en vergrote aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. Met deze investering is de bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal gewaarborgd. De nieuwe grote zeesluis is goed voor de haven, de regio en het bedrijfsleven in het gebied. 

Een grotere sluis is nodig voor de grotere schepen die naar Amsterdam komen. Het is de basis voor behoud en groei van de bedrijven en arbeidsplaatsen in de haven. Het havengebied levert werk aan ruim 59.000 mensen. Het is een haven met veel toegevoegde waarde voor de Metropoolregio. Maar liefst 60% van alle inkomende goederen wordt lokaal verwerkt. Dit in tegenstelling tot andere grote zeehavens in de Hamburg/Le Havre range. Het betekent werkgelegenheid voor de regio. De haven heeft een aandeel van ruim 5% van het totaal van de werkgelegenheid in het Noordzeekanaalgebied. De haven is daarmee wat betreft werkgelegenheid vergelijkbaar met andere belangrijke clusters in de Metropoolregio Amsterdam, zoals de ICT (met een aandeel van 5%) en het financiële cluster (met een aandeel van 6%). 

Waarom een nieuwe zeesluis

Bereikbaar, Betrouwbaar en Beschikbaar zijn de sleutelwoorden als het gaat om de sluis, de voordeur van de Amsterdamse havenregio. Een bredere sluis maakt de haven bereikbaar ook voor de nieuwe generatie grotere zeeschepen. De nieuwe sluis heeft daarnaast een minimale uitval en is betrouwbaar zodat het logistieke proces door kan lopen zonder vertraging en bijbehorende kosten. Een diepere sluis is onafhankelijk van het tij beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit verbetert de doorstroom en vermindert vertragingen. 

In 2019 beschikbaar

De voorbereidende werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar van 2015. De sluis wordt 500 meter lang, minimaal 65 meter breed en 18 meter diep. En het project is niet alleen vanwege de omvang uitdagend. Tijdens de bouw moeten namelijk zowel de wegverbinding over het sluizencomplex, als het sluizencomplex zelf zo veel mogelijk ongehinderd in gebruik blijven. De nieuwe grote zeesluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.