De schone kant van afval

21 december 2012

 


Industrieel afvalwerker Reym gaat zich meer richten op voedingsindustrie


Een havengebied kan niet functioneren zonder dienstverleners die zowel het reinigen van tanks en laadruimen als het afvoeren en het verwerken van afvalstoffen voor hun rekening nemen. Reym BV, dochter van Shanks, is in Nederland een van de grootste spelers op het terrein van afvalstoffenmanagement, waarbij het bedrijf 24/7 kan optreden bij calamiteiten.

Aan afvalverwerking kleven, vaak ten onrechte, negatieve associaties. Terwijl dit bij uitstek een branche is waar dankzij innovaties grote winst te behalen valt op het gebied van milieu, energiegebruik, kosten en imago. Daarvan zijn ze zich ook terdege bewust bij Reym BV, een grote speler in industriële reiniging, transport en afvalmanagement voor onder meer havenbedrijven, de sector olie en gas en de offshore.

Total care
Ron van der Laan, regionaal directeur van Reym Noord West zegt hierover: “Door de inzet van modern materieel, kennis van de ingewikkelde wet- en regelgeving, onderzoek en ontwikkeling en vooral kundig en betrokken personeel, kunnen wij onze klanten van veel zorgen verlossen en geld voor hen besparen. Wij noemen dat total care.”
Senior commercieel manager Frank Vendel voegt daaraan toe: “Het aanbieden van total care aan onze klanten doen we in feite al meer dan 25 jaar. Onlangs hebben we dat begrip een fris elan gegeven, inclusief een nieuw logo. Met total care nemen we klanten het hele pakket uit handen van industriële reiniging, transport en afvalstoffenmanagement. Deze duidelijkheid is juist in economisch moeilijke tijden voor veel bedrijven aantrekkelijk. Het gaat erom goede afspraken met klanten te maken om zo tot de beste resultaten te komen.”

IJzers in het vuur
Met vestigingen in Beverwijk, Amsterdam, Den Helder en IJmuiden (Tata Steel) heeft Reym Noord West, dat zo’n 150 tot 160 vaste medewerkers telt, meerdere ijzers in het vuur. Van der Laan: “Zo zorgen wij bij Tata Steel voor de reiniging van de installaties van de hoogovens en sinterfabriek tijdens de geplande fabriekstops. Op bevoorradingsschepen voor booreilanden verzorgen wij de reiniging van laadruimen en brandstoftanks, in de sector olie- en gas reinigen wij de opslagtanks, productieunits en productieleidingen. In de offshore doen we dat op de platforms terwijl we bij de kolenterminals de rioolsystemen et cetera schoonhouden. Afvalstoffen die moeten worden afgevoerd, halen wij op en brengen we naar onze verwerkingsinstallatie in Beverwijk of naar zusterbedrijf ATM in Moerdijk.”
Frank Vendel: “Reym heeft 24 uur per dag, zeven dagen per week een speciale ploeg standby staan voor calamiteitenbestrijding, zoals oil spills. Het unieke is dat deze ploeg is uitgeroosterd voor alle andere taken.”

Ladder van Lansink
“De wet- en regelgeving rond afvalstoffen is complex en verandert continu. Echt inzicht daarin hebben de meeste bedrijven niet,” vertelt Ed Hollander, vestigingsmanager van Reym in Amsterdam. “De zogeheten Ladder van Lansink over de meest wenselijk aanpak van afval - preventie, hergebruik, sorteren en recyclen, verbranden, storten - geeft aan wanneer afvalstoffen in een productieproces ontstaan, wat je eraan moet doen, en hoe deze fracties vervolgens moeten worden bewerkt en verwerkt. Bij de preventie van afvalstoffen kan Reym, met al zijn expertise en de toepassing van nieuwe technieken en inzichten, een adviserende en kostenbesparende rol spelen. Uit onze research and development is bijvoorbeeld het gebruik van gasbewassing voortgekomen bij het leeghalen van tanks.Het is zaak zo hoog mogelijk op deze milieuladder van Lansink te blijven. Dat is ook de filosofie van het moederbedrijf Shanks dat niet aan het storten van afval doet maar aan recyclen.”

Meer doen in voeding
Reym is in Nederland een grote speler op het gebied van afvalstoffenmanagement in de havengerelateerde industrie, de olie- en gassector en de ofshore, zegt Van der Laan trots. “Door het behalen van het ISO 22000 certificaat willen we onze expertise ook menemen naar de foodsector.” Hollander vult aan: “We willen slimme combinaties maken. We zijn nu al actief in de voedingsbranche maar alleen aan de buitenkant. Met dit certificaat kunnen we ook de foodfabrieken in waar onze expertise heel goed kan werken op het gebied van automatisch reinigen en emissiebeperking.Door een kruisbestuiving van technieken profiteert iedereen, ook het milieu. Zo zijn afvalstoffen uit de voedingsindustrie heel goed te gebruiken voor energiewinning in bioindustriële bedrijven, zoals voor ons zusterbedrijf Orgaworld.”
Vendel: “Samen met het ISO 22000 certificaat hebben we voor de voedingssector ook het equipment en de opleiding van onze mensen op orde. In deze sector is er voor Reym een wereld te winnen. Neem de beperking van emissies en bedenk dat wonen en industrie steeds dichter bij elkaar komen te liggen. De vruchten daarvan komen terug in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemingsplan van veel bedrijven. Niet voor niets heeft Reym dit jaar geen sociaal jaarverslag maar een duurzaamheidsjaarverslag gepubliceerd!”

Auteur: Rob Schoemaker

www.reym.nl

Contactgegevens
Reym B.V.
Nijverheidsweg 50
1948 PV Beverwijk
branches: Industrie and trade in the port area
fax:+31 251 222 889
tel: +31 251 229 233

meer informatie