Een veelzijdige dienstverlener voor de offshore

19 oktober 2012Een opmerkelijke partij op de energiemarkt is het bedrijf Atlantic Marine Services (AMS). Naast het verhuren van hotelaccommodaties op zee, levert de offshore dienstverlener in Ouderkerk aan de Amstel ook complete boorplatforms en installaties voor het opbouwen van windenergieparken.

Pag .-32-foto -1-AMS


In de vergaderruimte van het kantoor van AMS in Ouderkerk aan de Amstel klapt Paul Kösters, Quality Health Safety & Environment Manager, zijn laptop open om een serie foto’s te laten zien. We zien een fraai beeld van een jack-up platform dat via een loopbrug aan een productieplatform is verbonden, en dan een reeks interieurbeelden van een eenpersoonshut, een fitnessruimte, de messroom, recreatieruimten en de lockerrooms.

Kösters vertelt dat we kijken naar de accommodatie Atlantic Labrador op het Deense Continentaal Plat. “Dit is een door ons verhuurde accommodatie rig op poten. Het dek-oppervlak is circa 2700 m² en de constructie telt vier verdiepingen, met ruimte voor 140 mensen. Deze verplaatsbare hotels zetten wij in bij productieplatforms met achterstallig onderhoud en verouderde technieken. Deze platforms hebben nu te weinig hutten en faciliteiten om extra onderhoudspersoneel te huisvesten.”

Management buy-out
AMS staat dus voor Atlantic Marine Services. Het bedrijf, dat sinds 2010 bestaat na een management buy-out van Atlantic Oilfield Services, manifesteert zich met succes als offshore dienstverlener. “Wat voor ons gunstig uitpakt is dat steeds meer productieplatforms, zeker de onbemande, verouderd zijn is of in slechte staat verkeren”, aldus Kösters. “De oudste platforms stammen nog uit de jaren zeventig. Als er meer onderhoud is, dan is er ook meer vraag naar onze services.”

De AMS-manager wijst op het bestaan van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze overheidsdienst fungeert als een soort arbeidsinspectie voor de offshore-industrie en ziet erop toe dat operators voldoen aan de strenge veiligheidsvoorschriften. Dan gaat het niet alleen over arbotechnische aspecten maar ook om het aanleggen van safety cases - waarin alle risico’s aantoonbaar zijn onderzocht en tot een aanvaard niveau zijn teruggebracht - brandveiligheid, privacy en comfort. Wat Kösters maar wil zeggen is dat de AMS-hotels - gestripte en omgebouwde booreilanden - daar prima aan voldoen.

Ook dekknechten
AMS verhuurt niet alleen de accommodaties zelf maar ook bemanningen om het hotel draaiend te houden. Niet zelden betreft het hier circa zo’n twintig koks, stewards, technici, kraandrijvers, roustabouts (dekknechten), artsen, radio-operators en veiligheidsadviseurs. Dat allemaal onder leiding van de zogeheten Offshore Installation Manager (OIM). In een hotelaccommodatie huisvest de klant het onderhoudspersoneel op het platform, maar op een booreiland zet de huurder zijn eigen boorcrew erop.

Medio 2012 had AMS twee hotelaccommodaties operationeel. De Atlantic Rotterdam werkt voor Shell afwisselend op het Brits en Nederlandse Continentaal Plat, de Atlantic Labrador staat voor de kust van Denemarken en is in dienst van Maersk.

Voorts staat AMS op het punt de Atlantic Esbjerg af te leveren, terwijl de Atlantic Amsterdam en de Atlantic London, die plaats biedt aan maar liefst 320 werknemers, later dit jaar hun opwachting maken. Ook op stapel staat in 2012 de oplevering van drie booreilanden in de Golf van Mexico, op Mexicaans grondgebied.

Boven de waterspiegel
Kösters herhaalt dat eerder genoemde rigs zogenaamde jack-up rigs zijn: drijvende hefeilanden met poten om op de zeebodem te staan. “Voor het verplaatsen van deze platforms zijn sleepboten nodig. Een nadeel is bovendien dat ze in relatief ondiep water moeten blijven, van circa zestig tot negentig meter. Ook moeten ze zo’n dertig meter boven de waterspiegel uitsteken omdat volgens de statistieken een golf van dertig meter zich eenmaal in de honderd jaar kan voordoen.”

AMS ontwikkelt plannen om straks ook drijvende platforms te offreren. Het grote voordeel van deze semi-submersibles is dat ze op elke diepte uit de voeten kunnen en dus nieuwe gebieden kunnen betreden waar tot nu toe geen exploratie en exploitatie van olie- en gasvelden mogelijk waren.

Amsterdamse haven
Hoe kan een bedrijf als AMS met al zijn maritieme bedrijvigheid gevestigd zijn in een dorp als Ouderkerk aan de Amstel? Kösters: “Wij zijn niet gebonden aan deze plek, de Amsterdamse haven zou ook een mogelijkheid zijn. Deze vestiging in Ouderkerk aan de Amstel is historisch zo gegroeid omdat zowel de managing director als veel werknemers hier wonen. Wij zijn ook niet gebonden aan Zeehavens Amsterdam, eerder aan Schiphol. De bevoorrading van de productieplatforms en onze eigen accommodaties ernaast, verloopt per schip en regelt de klant zelf. In Nederland gebeurt dat hoofdzakelijk vanuit Den Helder. Ook het aan boord zetten van personeel organiseert de klant, doorgaans vanaf de helihaven in Den Helder. Alleen personeel op doorreis naar buitenlandse locaties vliegt via Schiphol. Zelf moeten we vaak ook naar buitenlandse platforms of naar onze internationale klanten toe.

Groeiende vraag naar windenergie
Een ontwikkeling die AMS naar het Amsterdamse havengebied zou kunnen drijven, is een groeiende vraag naar windenergie. Kösters: “De regering heeft als doelstelling om, tussen 2020 en 2030, zesduizend megawatt op de Noordzee geïnstalleerd te hebben. Door de snelle opkomst van windenergie in Duitsland, Denemarken en Spanje neemt Nederland momenteel een bescheiden Europese positie in. Maar de doelstelling van 6000 MW kan Nederland weer in de voorhoede brengen. Hopelijk komt windenergie op zee na de tweedekamerverkiezingen hoger op de agenda. We moeten ons realiseren dat hier grote kansen voor de offshore industrie liggen.”

Volgens Kösters kan AMS ook bij de bouw van offshorewindparken diensten verlenen. “Wij zijn er klaar voor maar de klanten moeten de stappen nemen. Wij doen dat niet zelf, wij faciliteren alleen maar!”