Eerste spade en kruiwagen in collectie Zee- en Havenmuseum

10 november 2016

 

De eerste steen van IJmuiden, gelegd op 1875 bij een rijtje sluiswachterswoningen bij het

Noordzeekanaal, was al in het bezit van het Zee- en Havenmuseum 'De Visserijschool' in IJmuiden. Vanaf 1 november jongstleden heeft het museum nog drie andere voorwerpen die te maken hebben met het ontstaan van de havenplaats en het graven van het Noordzeekanaal. Die dag zijn de eerste spade en de eerste kruiwagen die gebruikt zijn voor dit werk officieel toegevoegd aan de collectie. Plus de arendsveer waarmee koning Willem III in 1876 de oorkonde ondertekende.
Kruiwagen En Spade - 250Hiermee kreeg IJmuiden haar naam. De veer is overigens ook bij de oplevering  van de Oranjesluizen in Amsterdam in 1870 gebruikt. Niet geheel toevallig is gekozen voor 1 november. Die dag was het namelijk precies 140 jaar geleden dat de waterweg tussen de Noordzee en Amsterdam werd geopend. De spade en de kruiwagen zijn ondergebracht in een speciale vitrine, de ganzenveer in een perspex-kastje. De attributen lagen tot voor kort opgeslagen in het depot van het Rijksmuseum in Lelystad. ‘De Visserijschool’ heeft de attributen in bruikleen.