Energietransitie mogelijk dankzij tweesporenbeleid

06 november 2015

Bron: Zeehavens Amsterdam - ICT Special  

Op het Havendebat 2015 in het BIMhuis kreeg de discussie rond de energietransitie - en wat dat betekent voor de haven van Amsterdam - scherpere contouren dan ooit. Het tweesporenbeleid van Havenbedrijf Amsterdam - dat voorziet in én investeren in duurzame energie en circulaire economie, én tegelijkertijd het state-of-the-art-niveau van de bestaande terminals op peil houden - bleef fier overeind.

Het zal wel slimmer en schoner moeten. En dat het havenlandschap in de komende twintig jaar ingrijpend gaat veranderen, was voor alle aanwezigen helder.

Havendebat

Lees hier het complete verslag van het Havendebat Amsterdam in Zeehavens Amsterdam.