Financieringsafspraken nieuwe grote zeesluis IJmuiden vastgelegd in bestuursovereenkomst

19 december 2014

Bron: Port of Amsterdam 

  

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben op donderdag 11 december een bestuursovereenkomst getekend voor de versnelde aanleg van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. Ook Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen zijn hierover verheugd omdat met deze overeenkomst de eerdere komst van de nieuwe sluis zeker is gesteld. De nieuwe grote zeesluis zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal voor grote zeeschepen ook in de toekomst wordt geborgd. Dit betekent een impuls voor de Nederlandse economie.

Financiële bijdragen

Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst komt een periode van onderhandelingen tot een eind. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de maximale financiële bijdragen die zij leveren. De verdeling ziet er als volgt uit:

  • Het ministerie van infrastructuur en Milieu: maximaal € 601,7 miljoen.

  • De provincie Noord-Holland: maximaal € 56,76 miljoen.

  • De gemeente Amsterdam: maximaal € 105,25 miljoen.

Voor de planuitwerkingsfase heeft het project een Europese subsidie in het kader van Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) verkregen. Ook voor de realisatie van het project zal EU subsidie worden aangevraagd.
Vaart erin houden

Overeenstemming over de financiële bijdragen was nodig om de versnelde aanleg van de nieuwe grote zeesluis mogelijk te maken. Met deze ‘go’ kan de tweede fase van de – sinds april dit jaar lopende – aanbesteding starten. 

Een laatste procedurele stap was het verkrijgen van een onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe grote zeesluis. Op 9 december kwam het bericht van de Raad van State dat het PIP onherroepelijk is. Dit betekent dat voor de bij de aanbesteding betrokken marktpartijen nu zeker is dat de nieuwe grote zeesluis gerealiseerd kan worden.
Voorbereidende werkzaamheden

De komende tijd wordt er achter de schermen gewerkt aan het afronden van de aanbesteding voor de bouw van de sluis. In het voorjaar van 2015 starten de werkzaamheden voor het vrij maken van de sluiseilanden. Begin 2016 kan het consortium dat de aanbesteding wint direct starten met de echte bouwwerkzaamheden voor de nieuwe grote zeesluis.
Het project

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden (1929) aan vervanging toe. De nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. De nieuwe sluis is een groot project. Hij wordt 500 meter lang, minimaal 65 meter breed en 18 meter diep. Deze diepte maakt het mogelijk om ook tijdens eb de meeste schepen te schutten.

Niet alleen vanwege de omvang is het een uitdagend werk. Tijdens de bouw moeten namelijk zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zo veel mogelijk beschikbaar blijven. De aanleg start begin 2016. De nieuwe grote zeesluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.