Gevaarlijk spel

12 december 2017

 

Hieronder leest u in het kort de woorden die Peter Boers als voorzitter van Amports tijdens het 72ste Havengildediner uitsprak. 

Peter BoersNu ik aan het einde van het jaar terugblik, concludeer ik dat we het heel goed doen, de haven en haar ondernemingen groeien. Vorig jaar was al een topjaar, en ook dit jaar was weer zeer succesvol. Om dit voort te zetten en te kunnen blijven concurreren, moeten we nieuwe grenzen verkennen en investeren in de toekomst. Daar ligt een maatschappelijke paradox, want de ruimte in deze stad is schaars.  Maar zonder ondernemende burgers geen ontwikkeling, en zonder ontwikkeling geen welvarende samenleving. Wie onvoldoende ziet wat het belang is van ondernemingen en eenzijdig de belangen van woningen behartigt, speelt een gevaarlijk spel met de welvaart van de regio. Wij als Amports willen – meer nog dan voorheen – een actieve, innovatieve rol spelen om sámen met stad en regio tot de beste oplossingen te komen voor onze metropoolregio. Daar moet, wil en zal de haven een rol in spelen.

Innovatie, verbinden en vertrouwen
Om bovenstaande te realiseren zet ik uit naam van Amports in op innovatie, verbinden en vertrouwen. Een uitdaging voor ons allen is de noodzaak tot energietransitie. Daar zijn we hier in de haven volop mee bezig. Om onze leidende positie als energiehaven in de komende decennia te kunnen uitbreiden of te vervangen moeten we veel aandacht geven aan innovatie. Een goed voorbeeld is brandstof geproduceerd uit afval, waarbij we gebruikmaken van elektriciteit uit duurzame bronnen.

Regionale verbindingshaven
Innovatie komt tot stand op plekken waar mensen en bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerken. En waar kan dat beter dan in Amsterdam? Wat de haven uniek maakt, is haar strategische positie in de regio op een steenworp afstand van Schiphol en de Amsterdamse kenniscentra. De Amsterdamse haven verbindt Tata Steel, de maakindustrie en de innovatie via het Amsterdam-Rijnkanaal met het Europese achterland. Dat biedt enorme kansen. Als wereldhaven moeten we nog sterker dan nu gaan inzetten op de verbinding tussen de haven en haar omgeving. Als we onze rol als ‘regionale verbindingshaven’ meer gaan pakken, leidt dat ook tot meer vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in elkaar.

Verantwoordelijkheid
De groei van de stad, de internationale positie van de haven en van het Noordzeekanaalgebied lijken elkaar te bijten. De successen van de stad en haven zitten elkaar in de weg. Dat uit zich in discussies over bruggen, de verplaatsing van een cruiseterminal en het beschikbaar stellen van haventerrein voor woningbouw. Daar ligt de zorg van de havengemeenschap. Een zorg die ik persoonlijk deel. Niet alleen over de beslissingen die worden genomen, maar vooral ook over hoe die beslissingsprocessen verlopen. We spelen een te geringe rol bij de besluitvorming.  Het is daarom goed om zelf onze verantwoordelijkheid hierin te nemen. Alleen dan kunnen we gezamenlijk vertrouwen houden in een welvarende toekomst.

Het bestuur en de medewerkers van Amports wensen u een succesvol 2018!