Groen licht voor zeesluis IJmuiden

22 september 2014

Bron: www.haarlemsdagblad.nl

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het sein op groen gezet voor de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Helemaal zonder slag of stoot ging dit niet. Verschillende fracties uitten hun zorgen over de leefbaarheid in de Ijmond.

De standpunten over de 848 miljoen euro kostende zeesluis (56,7 miljoen voor de provincie) liepen sterk uiteen. Waar de VVD het van 'essentieel belang' noemde dat de nieuwe, bredere sluis er komt, liet Bram van Liere (Partij voor de Dieren) een volstrekt ander geluid horen.

,,Moeten we echt mee met de wedloop van groter, dieper, meer? Met 56 miljoen euro kan Noord-Holland ook beter en mooier worden gemaakt. Bijvoorbeeld door wat te doen aan de fijnstofproblematiek. We hebben geen behoefte aan meer kolen en benzine in de haven.''

Diverse fracties toonden zich bezorgd over de luchtkwaliteit in het gebied. Andere zorgen hadden betrekking op de geluidsoverlast voor omwonenden door de werkzaamheden en het gevaar van zoutwaterindringing.

Voor wat betreft de laatste twee punten geldt dat deze worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure. Marktpartijen moeten een oplossing vinden om de verzilting in het Noordzeekanaal tegen te gaan. Ook moeten zij proberen de overlast voor omwonenden te beperken.

,,Ik heb wel begrepen dat omwonenden niet zitten te wachten op geluidswerende containers voor hun deur. Ze willen op de eerste rang zitten en zien wat er gebeurt'', aldus gedeputeerde Elisabeth Post (VVD).

De fractie van GroenLinks wees op het belang van een schone en gezonde haven. Statenlid Servaz van Berkum diende daarom een amendement in om een bedrag van 4,74 miljoen euro - dit bedrag houdt de provincie over omdat de sluis twee jaar later wordt opgeleverd dan eerder was gepland - te investeren in het verduurzamen van de Noord-Hollandse zeehavens. Het gaat onder meer om het verbeteren van luchtkwaliteit, een schonere scheepvaart en duurzame energie.

Gedeputeerde Post deed hierop de toezegging dat ze met een plan komt om de haven te verduurzamen en daarbij zal aangeven wat dit gaat kosten. Een hierop aangepaste motie van GroenLinks kon rekenen op voldoende steun van andere partijen.

De kosten voor de zeesluis kunnen overigens nog meevallen voor de provincie als de aanbesteding goedkoper uitvalt of als Europa meebetaalt aan de sluis. Post herhaalde maar eens dat de provincie geen risico's loopt als de sluis duurder wordt. Deze kosten zullen dan door het Rijk en de gemeente Amsterdam moeten worden opgehoest.