Groene afspraken

04 december 2014

 

Minder zwerfafval in de Noordzee! Daarvoor gaan het Rijk, de visserij- en de strandsector zich op een creatieve en innovatieve manier inspannen. Onlangs ondertekenden deze partijen twee Green Deals, waarin zij zich verbinden aan concrete plannen.

Greendeals (1)

Die plannen behelzen onder meer dat vissersschepen opgevist en huishoudelijk afval gescheiden inleveren en de strandsector opruimacties op touw zet. Het Rijk op zijn beurt maakt zich binnen de deal sterk voor nationale en internationale uitwisseling van kennis en het verkennen van kansen voor (co)financiering.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij met de samenwerking: “Ik ben trots te zien dat vele partijen in Nederland hun verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan het verminderen van zwerfafval op zee. Met de ondertekening van deze Green Deals hebben we iets moois bereikt: zowel vanaf het land als vanaf de zee maken verschillende partijen zich sterk om de hoeveelheid zwerfafval terug te brengen.”

Wereldwijd komt ongeveer tachtig procent van het zwerfvuil op zee van het land en twintig procent van scheepvaart en visserij. Voor de Noordzee is deze verhouding zestig procent van het land en veertig procent van scheepvaart en visserij (Strandmonitor). Drijvend zwerfvuil op zee bestaat voor ongeveer driekwart uit plastic (‘plastic soep’). Vissen eten elk jaar tussen de 12 en 24 miljoen kilo plastic.