Haven Amsterdam verscherpt handhaving op generator- en motorenverbod

03 februari 2013

 Haven Amsterdam treedt vanaf 1 maart 2013 handhavend op bij het overtreden van generator- en/of motorverbod in de IJ-haven, de Surinamekade, de Sumatrakade en de kade bij het IJ-plein. Tot nu toe wordt bij overtredingen waarschuwend opgetreden en krijgen schippers informatie over het verbod.


De gemeente Amsterdam doet er alles aan om de stad nog schoner te maken. Zo heeft Haven Amsterdam de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in walstroomvoorzieningen bij de ligplaatsen voor de binnenvaart. Door gebruik te maken van deze walstroom ontstaat minder uitstoot van stofdeeltjes en CO2. Bovendien levert dit een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van geluidsoverlast voor de bewoners.

Om deze doelstelling te halen, hebben de stadsdelen Oost en Noord de kades in de IJ-haven, de Surinamekade, de Sumatrakade en de kade bij het IJ-plein een verbod ingesteld om een generator te gebruiken en/of andere motoren in werking te hebben tijdens het afgemeerd liggen.

Artikelen 4.3 en 4.4 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaal 2012 regelen dit verbod. De tekst van de regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en de aanwijzingsbesluiten zijn terug te vinden via www.portofamsterdam.nl.

Haven Amsterdam, dat toezicht houdt op naleving van dit verbod en dit handhaaft, heeft tot nu toe bij overtredingen waarschuwend opgetreden en de schippers informatie verschaft. Vanaf 1 maart 2013 treedt Haven Amsterdam bij het overtreden van het generator- en/of motorverbod echter handhavend op.

Schepen die na deze datum liggen gemeerd, kunnen gebruikmaken van walstroomkasten of betrekken elektriciteit via het accu-boordnet. 

 

http://www.schuttevaer.nl/nieuws/havens-en-vaarwegen/nid18610-haven-amsterdam-verscherpt-handhaving-op-generator-en-motorenverbod.html