Haven IJmuiden steeds groener

20 maart 2014

Bron: Zeehavens Amsterdam

In de visserijsector is een wereld te winnen op het gebied van energiebesparing. Bij de vangst, verwerking en opslag van zowel platvis als pelagische (diepzee) vis zijn er in de haven van IJmuiden duurzame initiatieven gestart om de visserijsector groener te maken. Zonnepanelen en walstroom zijn enkele aansprekende voorbeelden.

Een bezoek aan het havengebied in IJmuiden leert dat er meer en meer bedrijven zijn met zonnepanelen op hun daken die uit zonlicht elektriciteit produceren. Vooral platte daken zijn ideaal.

Zoals op het bedrijfspand van Interfish. Het visverwerkend bedrijf aan de Texelstraat in IJmuiden heeft er medio 2012 maar liefst zevenhonderd laten plaatsen en is de eerste in zijn branche met zo’n groot zonne-energieproject. Jaarlijks heeft Interfish een elektriciteitsverbruik van ongeveer 700.000 kWh. Ongeveer een kwart tot een derde van het eigen verbruik wekt het bedrijf nu op via fotovoltaïsche zonne-energie.

Ook op andere manieren probeert Interfish zijn energiekosten omlaag te brengen. Zo zijn er energiezuinige LED-lampen, aanwezigheidsdetectoren in douches en kleedruimten, afsluitdeuren en -flappen in de koel- en vriesruimten en ook dakisolatie. Interfish heeft inmiddels een nieuwe scherfijs-installatie met milieuvriendelijke ammoniakkoeling. Directeur Henk van der Deijl: “Het belangrijkste motief is dat we als familiebedrijf werken met een lange termijnvisie. Daarin past duurzaamheid.” 

People, planet, profit
Een dergelijke visie heeft ook Emiel Parlevliet, directeur van visverwerkingsbedrijf Seafood Parlevliet in IJmuiden. “We gaan uit van de drie p’s: people, planet,profit. Vooral duurzaamheid speelt bij ons een belangrijke rol,” zegt de Zaankanter die bij de ingang van zijn pand een oplaadpaal heeft staan voor zijn elektrische auto.

Op het dak van het bedrijfspand, direct naast dat van Interfish, liggen 455 zonnepanelen die voorzien in ongeveer twintig procent van de eigen energiebehoefte. “Dit jaar komen er nog eens vijfhonderd zonnepanelen bij”, belooft Parlevliet. “Het is ideaal als ik de helft van de benodigde energie uit deze panelen haal.”

Logistiek dienstverlener Kloosterboer wil op diverse manieren het energiegebruik terugschroeven, zowel op het hoofdkantoor in de haven van IJmuiden als bij dochtermaatschappij Daalimpex in Velsen-Noord. Kloosterboer Groep heeft zich begin 2012 vastgelegd op twintig procent minder CO2-uitstoot binnen vijf jaar. Dit gebeurt in het kader van de zogeheten Lean and Green Award die de Kloosterboer Groep als eerste vrieshuis heeft ontvangen.

Op allerlei terreinen zet Kloosterboer in op energiebesparing. Zo heeft de logistiek dienstverlener de pas opgeleverde uitbreiding op de Maasvlakte uitgerust met LED- verlichting. Voorts is het bedrijf in Vlissingen gestart met de bouw van een windturbine. Vlak voor de jaarwisseling heeft Kloosterboer een aanbesteding gedaan voor een groot project met zonnepanelen.

Interessant is ook het lopend onderzoek naar energiebesparing in de bestaande panden. De grootste energieverbruikers worden stuk voor stuk doorgelicht op efficiency, stelt Jan Karsten van de technische dienst van Daalimpex. “Door de installaties te laten werken via intelligentere regelingen valt hier nog veel energiewinst te halen toe te passen,” aldus Karsten. “Maar ook onderzoek naar aanpassingen of modernisering kunnen we het rendement verbeteren.” 

Walstroom aan de Kotterkade
De provincie Noord-Holland investeert twee miljoen euro in milieumaatregelen voor de IJmond. Eén van de manieren is walstroom in de IJmuidense haven. Aan de Kotterkade komt een speciale kast waar eigenaren van kotters elektriciteit kunnen aftappen. Het grote voordeel hiervan is dat vissersschepen die aan de kade liggen, niet langer hun dieselmotoren hoeven te laten draaien. Het walstroomproject in IJmuiden kost de provincie Noord-Holland zo’n 250.000 euro.

Ook op zee is energiebesparing mogelijk en wel via een nieuwe vangstmethode voor vissers op platvis. In plaats van de netten aan de zware boomkor die de kotter achter zich aansleept en met wekkerkettingen de platvis uit het zand doet opspringen, werkt de pulskor met elektrische pulsen. Deze stroomstoten wekken de schol of tong uit het beschermende zand, waardoor de vissen in het visnet verdwijnen zonder dat de zeebodem ernstig wordt beroerd.

Rosemarie van Duijn, directeur van zeevisgroothandel Mercuur in IJmuiden en eigenaar van twee kotters, heeft inmiddels één vissersschip voorzien van een pulskor. Zij is enhousiast over de eerste resultaten. Van Duijn: “We verbruiken aanmerkelijk minder dieselolie. Vandaar dat we ook onze tweede kotter laten ombouwen volgens dit principe.” 

www.kloosterboer.nl
www.interfish.info
www.parlevliet-vanderplas.nl
www.mrvis.nl