Haven & Stad

28 augustus 2018

 

Haven En StadIn Amsterdam ontmoeten stad en haven elkaar in hun groei. Daarmee lijken bedri jven in de haven op gespannen voet te staan met woningen. Of ontstaat een symbiose, een situatie waarin stad en haven profiteren van elkaars aanwezigheid en daar zelfs sterker van worden? Vijf betrokkenen geven hun visie.

Klik hier voor het hele artikel