Havenpenning 2017

30 november 2017

 

‘Energiek en passie’ staat gegraveerd in de Havenpenning 2017. Woorden van toepassing op Elisabeth Post, gedeputeerde Zeehavensvan Noord-Holland, die de eervolle onderscheiding tijdens de 72ste editie van het Havengildediner uit handen van havenwethouder Udo Kock mocht ontvangen. Post dankt het insigne aan haar jarenlange inzet voor de haven, de nieuwe zeesluis en het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) in IJmuiden. Na de verbazing nu het gesprek.

HavengildeDe onvermijdelijk openingsvraag: hoe voelde u zich?
“Ik weet het eigenlijk niet. Weet ook niet meer wat ik precies op het podium heb gezegd, zo overdonderd was ik. Toen Udo begon te praten, dacht ik nog: hè, die projecten ken ik allemaal. En toen hij SHIP noemde, bleven er nog maar een paar mensen over. Toen kreeg ik het wel warm. Achteraf denk je dan: ik had dit moeten zeggen of dit. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat het me allemaal ontzettend overviel.”

U was op het podium zichtbaar geëmotioneerd.
“Ik heb altijd wel mijn woordje klaar, sta wel vaker op de preekstoel. Maar dit was toch echt heel anders. Het gaat altijd om ‘de zaak’, nu ging het opeens om ‘het meisje’. Dat is ingewikkeld. Ja, die emotie… Vier weken geleden overleed mijn vader en dat maakte me ook een beetje van slag. Ik weet zeker dat als hij dit nog had meegemaakt, hij heel trots geweest zou zijn.”

Na de uitreiking wachtte u een staande ovatie. Kennelijk stond de hele havengemeenschap achter deze keuze. Dat klinkt als een publieksprijs, wellicht de eervolste prijs denkbaar.
“Dat is voor mij ook de waarde. Ik ben me daarvan voor de volle honderd procent bewust. Ik krijg die penning wel, maar – en dit is echt geen praatje voor de bühne – ik doe het niet alleen. Het zijn de havenondernemers die de haven maken. Zij ondernemen, zij laten de schepen komen en gaan, zij zorgen voor werkgelegenheid. Ik kan ze alleen maar zo goed mogelijk helpen. Waarbij ik ook niet kan zonder de provinciehuiscollega’s die mij met raad en daad terzijde staan. De penning is ook een uiting van waardering voor hun werk. Ik ben ervan overtuigd dat zij dat ook zo ervaren, in het bijzonder Anneke Been, die als programmamanager ook met hart en ziel verknocht is aan het Noordzeekanaalgebied. Ik voel me hoe dan ook vereerd dat Amports de keuze op mij heeft laten vallen.”

Wat gaat u met de Havenpenning doen? Eén van uw voorgangers, Cor Oudendijk, heeft zijn penning in de deuren van de nieuwe zeesluis laten verzinken.
(Haha) “Nou, ik wil er eerst nog even goed naar kijken en van genieten. De penning ligt nu in een open doosje op de schoorsteenmantel van mijn werkkamer in het provinciehuis. Iedereen die langskomt, kan haar dan even zien. Ja, de reacties waren overweldigend. Allemaal bloemen, ontzettend veel berichtjes. Niet alleen op het moment zelf, maar het hele weekend. Het is kennelijk weinig mensen ontgaan dat ik de Havenpenning heb ontvangen.”

Het hoogtepunt bereikt, uw werk in de haven zit erop. Wat nu?
“Nee, natuurlijk niet, het werk is nog niet af. We staan voor grote ontwikkelingen die van invloed zijn op het havengebied. De ontwikkeling van de Averijhaven en het verder stimuleren van goederen over water, de fietsbrug over het IJ, de verplaatsing van de cruiseterminal, de zeesluis die nog niet af is, de energietransitie die gestalte moet krijgen, de eventuele sluiting van de kolencentrale… Zolang ik op deze plek zit, blijf ik me daarvoor inzetten. Het is tenslotte een prachtige sector, met daarin heel veel mensen die bij signalering van een probleem vragen hoe we daar sámen een oplossing voor kunnen vinden. Die instelling tekent de havengemeenschap. Cool dat de sector vindt dat ik daarbij hoor.”