Havenregio Amsterdam: 1,6 procent groei in 2012

09 januari 2013De havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad hebben 2012 afgesloten met een stijging van de overslag van 1,6 procent. Dit is een totaal aan overslag van circa 95 miljoen ton. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers.

De havenregio langs het Noordzeekanaal sloeg, ondanks de tegenvallende economie, meer grondstoffen en goederen over. Daarmee is sprake van een goed jaarresultaat.


Amsterdam stijgt

In de Amsterdamse haven is de overslag ten opzichte van 2011 gestegen met 3 procent tot ruim 77 miljoen ton. De import bleef stabiel op  50,5 miljoen ton in Amsterdam. De export steeg met 9 procent tot 26,6 miljoen ton.

Deze cijfers betekenen een nieuw record aan overslag voor de Amsterdamse haven. Het vorige topjaar was 2008 toen 76 miljoen ton werd overgeslagen.


Vierde haven van Europa

Algemeen directeur Dertje Meijer van Haven Amsterdam: “Ondanks de kwakkelende economie die in veel marktsectoren merkbaar is, maakten we als haven in het afgelopen jaar wederom groei door. De 1,6 procent groei van de havenregio Amsterdam is dan ook een prima resultaat. De Amsterdamse haven noteert zelfs een stijging van 3 procent. Ik vind dit, zeker gezien de economische omstandigheden, een uitstekend resultaat. We zijn de vierde haven van Europa, na Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Daar ben ik trots op.”

Wethouder haven Freek Ossel: “Ook in moeilijke tijden groeit de Amsterdamse haven. Dat is een knappe prestatie en goed voor de economie en werkgelegenheid.”


Overslag Amsterdam

De overslag van olieproducten is gestegen met 11 procent tot 41 miljoen ton. Dit is mede te danken aan de nieuwe Vopak terminal. De overslag van steenkool is stabiel gebleven op 15,6 miljoen ton. De overslag van agribulk daalde met ongeveer 15 procent tot bijna 6,8 miljoen ton. De overslag van zeecontainers steeg met 36 procent tot ruim 800.000 ton. De overslag van auto’s en overige Ro/Ro daalde met 36 procent tot 600.000 ton. De overslag van overig stukgoed steeg met 53 procent tot 2,2 miljoen ton.


Cruisevaart

Voor de cruise was 2012 een topjaar. Een recordaantal schepen deed Amsterdam aan. In totaal waren er 145 bezoeken van zeecruiseschepen. Dit is een stijging van 18% ten opzichte van 2011. In totaal bezochten 270.000 zeecruisepassagiers de hoofdstad.

Ook de riviercruise draaide een recordjaar met 1382 aanlopen met in totaal 322.000 passagiers. Nooit eerder zijn er zoveel passagiers met riviercruiseschepen naar Amsterdam gekomen.


Vooruitblik 2013

De Amsterdamse haven verwacht voor dit jaar een lichte groei van de overslag. De cruisevaart zal in 2013 opnieuw een topjaar beleven met 150 aanlopen en meer dan 300.000 passagiers. Ook de riviercruise zal in 2013 een recordjaar beleven. Het aantal aanlopen nadert de 1.500.


Slimme haven

Haven Amsterdam is de vierde haven van Europa en wil een slimme haven zijn met als kern duurzame groei. Groei die banen en inkomsten oplevert en waarbij de haven op een slimme manier met beschikbare ruimte omgaat. Groei zonder aantasting van de kwaliteit van water, bodem en lucht. Groei waarmee inwoners van Amsterdam het havengebied nog meer gaan waarderen als interessant en aantrekkelijk. Dit wil Haven Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.


Bijlage: Nadere toelichting op voorlopige jaarcijfers 2012 Haven Amsterdam 


Totale overslag zeehavenregio Amsterdam

 • De totale overslag van havenregio Amsterdam 2012 komt naar verwachting uit op  94,4 miljoen ton, een stijging van 1,6% ten opzichte van 2011.


Totale overslag Amsterdamse haven

 • De totale overslag van de Amsterdamse haven komt in 2012 naar verwachting uit op 77,1 miljoen ton. Dat is een stijging met 3% ten opzichte van 2011.
 • Tevens een record voor Amsterdam. Het vorige topjaar was 2008 toen 75,8 miljoen ton werd overgeslagen.
 • Eerste halfjaar een stijging met 2,3% t.o.v. het eerste halfjaar 2011.
 • Tweede halfjaar een stijging met 3,6% t.o.v. tweede halfjaar 2011.
 • Import bleef stabiel in 2012 op ongeveer 50,5 miljoen ton.
 • De export steeg met 9% tot ongeveer 26,6 miljoen ton. 

 
20130110Overslaginde Amsterdamsehaven

Overslag belangrijke goederenstromen

 • De overslag van olieproducten is gestegen met 11% tot ongeveer 41,0 mln. ton. Deze stijging is mede te danken aan de opening van de nieuwe Vopak terminal.
 • De overslag van steenkool is stabiel gebleven op 15,6 mln. ton, ondanks de staking bij Rietlanden.
 • De overslag van agribulk is gedaald met ongeveer 15% tot bijna 6,8 mln. ton.
 • De overslag van zeecontainers steeg met 36% tot ruim 800.000 ton.
 • De overslag van auto’s en overige Ro/Ro daalde met 36% tot 600.000 ton.
 • De overslag van overig stukgoed steeg met 53% tot 2,2 mln. ton.
 • 145 bezoeken van zeecruiseschepen, een stijging van 18% en een nieuw record voor Amsterdam.
 • 1382 bezoeken van riviercruiseschepen, een stijging van 4,3% en een nieuw record voor Amsterdam.

 

Overslag overig NZKG

 • In IJmuiden is de overslag ten opzichte van 2011 gedaald met ongeveer 3% tot ongeveer 17,1 miljoen ton.
 • In Beverwijk is de overslag van zeeschepen gedaald met ongeveer 25% tot 239.000 ton.
 • In Zaanstad is de overslag van zeeschepen gedaald met ongeveer 53% tot 83.000 ton.

  www.portofamsterdam.nl 


Contactgegevens
Port of Amsterdam NV
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
branches: Authorities and institutions
fax:+31 20 620 98 21
tel: +31 20 523 45 00

meer informatie