Haventarieven Amsterdam stijgen in 2015 met 1,1%

21 december 2014

 

De haventarieven voor 2015 stijgen met 1,1% ten opzichte van 2014. Dit is door Havenbedrijf Amsterdam besloten na een zorgvuldige marktconsultatie van het havenbedrijfsleven onder leiding van havenbranchevereniging ORAM. 

De tariefstijging is gebaseerd op  het gemiddelde Consumentenprijsindexcijfer van de laatste 12 maanden. De eenmalige indexatiekorting van 2% voor 2014 wordt door het Havenbedrijf permanent gemaakt. Daarmee stijgen de tarieven het komend jaar per saldo met 1,1%. 

Koen Overtoom, COO Havenbedrijf Amsterdam. “We hebben besloten om de stijging van de tarieven ook dit jaar zo veel mogelijk te beperken, onder andere met het oog op de concurrentiepositie van de Amsterdamse haven. Dit is het tweede jaar dat we onze tariefaanpassing hebben bepaald met het havenbedrijfsleven onder leiding van ORAM. Het is heel nuttig en leerzaam om in zo'n consultatie beelden en verwachtingen over de markt met elkaar te delen.” 

Kees Noorman, directeur van ORAM: “Wij zijn tevreden over het behaalde resultaat. Havenbedrijf Amsterdam heeft laten zien dat zij meedenkt met de markt door de 2% korting van vorig jaar nu permanent door te voeren. Een voorzichtige stijging van de haventarieven is op zijn plaats gezien de precaire markt waarin onze leden zich begeven.” 

Havengeld

De beperkte stijging van de Amsterdamse tarieven is in lijn met de havengelden die in omliggende havens in Noord-West Europa worden berekend. Havengeld is, naast erfpachtinkomsten, een van de inkomstenbronnen van Havenbedrijf Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam consulteert ORAM en het havenbedrijfsleven over de hoogte van de tarieven.

Contactgegevens
Port of Amsterdam NV
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
branches: Authorities and institutions
fax:+31 20 620 98 21
tel: +31 20 523 45 00

meer informatie