Hoogste tijd voor een nieuwe grootste zeesluis

09 november 2013

Bron: Rijkswaterstaat

Vanuit zijn kantoor kijkt Frans Baud, directeur van KVSA en voorzitter van Amports, uit over het sluizencomplex van IJmuiden. Dagelijks meren kolossale cruiseschepen en bulkcarriers af in de Noordersluis, voordat ze naar de Amsterdamse haven of zee gaan.‘Een boeiend schouwspel waarnaar ik kan blijven kijken.'

‘De Noordersluis, bij de opening in 1929 de grootste sluis ter wereld, heeft zijn beste tijd wel gehad’, zegt Baud. ‘Dat komt deels door schade uit de Tweede Wereldoorlog en deels door de komst van steeds grotere en bredere schepen. De allergrootste zee- en cruiseschepen kunnen het Noordzeekanaal al niet meer bereiken.’

500 meter lang, 65 meter breed en 18 meter diep

Mocht de Noordersluis langdurig uit bedrijf gaan, dan zit de vierde haven van Europa letterlijk op slot. Baud: ‘Deze havenregio slaat jaarlijks bijna 100 miljoen ton over en daarvan gaat zo’n 80% via het sluizencomplex. Kortom, het is tijd voor een zeesluis van 500 meter lang, 65 meter breed en 18 meter diep. Zeker nu onderzoek heeft uitgewezen dat dit betaalbaar en inpasbaar is.’

Voorkeursvariant gereed

‘Gelukkig is er de afgelopen jaren veel gebeurd’, vervolgt Baud. ‘Na het historische convenant op het Havengildediner van 2009, gingen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam vol enthousiasme aan de slag. Dat heeft een voorkeursvariant opgeleverd, waarmee we verder kunnen.’

Eerste spade in 2015 de grond in

Er is nog niet besloten over het provinciaal inpassingsplan, de milieueffectrapportage en de aanbesteding. Toch is Baud ervan overtuigd dat in 2015 de eerste spade de grond in gaat. ‘Zodat we in 2019 een prachtige zeesluis hebben, waarmee de scheepvaart in de Amsterdamse havenregio tientallen jaren vooruit kan.’