HRM Netwerk Haven over leeftijdsbewust personeelsbeleid

19 februari 2014

Bron: ORAM 


Leeftijdsbewust personeelsbeleid is vooral een kwestie van maatwerk. Dat bleek tijdens de tweede editie van de HRM-kring Haven Amsterdam over duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De sessie vond ditkeer plaatsin samenwerking met VOPAK en de AWVN. 

 


Individuele oplossingen
‘Bij maatwerk voor leeftijdsbewust personeelsbeleid gaat het om de één op één relatie van de manager met de medewerker’, vertelt Joyce Schaeffer, Senior Beleidsadviseur van de AWVN. Gezamenlijk nemen zij de verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van de medewerker. Dit vraagt vaak om een andere mindset. Collectieve afspraken schieten hierbij meestal te kort. Geld dat nu “vastzit” in cao’s kan beter gestoken worden in het realiseren van persoonlijke ontwikkelingsplannen.Ook de vakbonden zien dat dit soort individuele oplossingen de voorkeur hebben.

Gezonde leefstijl medewerkers
Ander heikel onderwerp is in hoeverre je je als werkgever mag bemoeien met de leefstijl van de eigen medewerkers. Een gezonde levenswijze heeft een directe correlatie met de mate van inzetbaarheid. Werkgevers bieden via de zorgverzekeraar hun werknemers een gratis gezondheidscheck aan in de hoop daarmee bij te dragen aan een betere bewustwording. Vanuit goed werkgeverschap willen de HR-managers invloed uitoefenen op de leefstijl van de medewerkers. Maar de middelen zijn hiervoor beperkt en het roept al snel ethische vragen op vanwege het recht op zelfbeschikking.

Meer bereiken met eigen medewerkers
Lange dienstverbanden en de vergrijzing van de populatie vormen een rem op de mobiliteit en de flexibiliteit. Bedrijven hebben behoefte aan nieuwe oplossingen om met de eigen medewerkers meer te bereiken. Daarover gaat het bij de volgende bijeenkomst, die keer bij VCK.

HR-kring Haven iets voor u?
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een eigen netwerk, waar HR-professionals met vakgenoten kunnen sparren over actuele onderwerpen uit hun praktijk. ORAM heeft daarom de HR-kring Haven opgericht. Bent u ook actief als HR-manager in de Amsterdamse haven en wilt u deelnemen aan de HR-kring? Neem dan contact op met Micha Italiaander: italiaander@oram.nl.

 

 

 

Contactgegevens
ORAM
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
branches: Authorities and institutions
fax:+31 20 620 31 33
tel: +31 20 622 21 11

meer informatie