In memoriam

29 november 2015

 

Op 6 november 2015 overleed oud-bestuurslid Amports (ruim 21 jaar) en oud-voorzitter AYOP (dertien jaar) Anton Jurjen Rouwenhorst. Rouwenhorst stond in de zeventiger jaren aan de wieg van AYOP, dat aanvankelijk bekendstond als de vriendenbedrijvengroep met als doel zich op beurzen gezamenlijk te presenteren.

Midden jaren tachtig sloeg de groep, met instemming van Rouwenhorst, een serieuzere weg in. Het verband ging zich AYOP noemen en bestond uit leden van Amsterdam Ports Association en – bijzonder – de vier gemeenten en de provincie, die allen belang hadden bij de ontwikkeling van regionale on- en offshore-activiteiten. Rouwenhorst is bovendien directeur geweest van Damco Offshore. Ton Rouwenhorst is 89 jaar geworden.