Kans op nieuwe veerverbinding neemt toe

02 oktober 2014

Tekst: Pieter van Hove

Een nieuwe veerdienst tussen Velsen-Zuid en Amsterdam heeft kans van slagen. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben 22 september besloten dat er met een aanbesteding voor de veerdienst wordt gestart. 

De lijnverbinding zou de opvolger zijn van de draagvleugelboot Fast Flying Ferries (FFF), die eind vorig jaar uit de vaart werd gehaald. Het aantal reizigers bleef achter en gezien de hoge kosten wilde Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland (het dagelijks bestuur) geen subsidiegeld meer verlenen.

Provinciale Staten van Noord-Holland namen daarop een motie aan waarin staat dat wordt bekeken of de veerverbinding nieuw leven is in te blazen. De provincie wil – net als FFF - jaarlijks 1,2 miljoen euro bijdragen, maar onder de voorwaarde dat de regio meebetaalt. Verder is er anderhalve ton vrijgemaakt voor de voorbereiding van de lijndienst.

Begin dit jaar is een begin gemaakt met het aftasten van de markt. Vier vervoerders hebben gereageerd op de uitnodiging om mee te denken over een geschikte veerdienst. Een werkgroep van de commissie Mobiliteit & Wonen van Provinciale Staten heeft een toekomstdocument opgesteld.

In deze visie staat dat de beoogde verbinding tussen Pontplein (Velsen-Zuid) en de hoofdstad het hoofdbestanddeel van de veerverbinding wordt. Maar de beoogde nieuwe openbaar vervoerverbinding over het Noordzeekanaal zou meer halteplaatsen kunnen krijgen. Buiten de spits moet de veerdienst ook stoppen bij de Zaandamse Hemkade en de Amsterdamse Houthavens.