'Laten we het IJ openhouden'

07 december 2016

 

Het 71ste Havengildediner stond in het teken van de nieuwe oeverbindingen over het IJ en een mogelijke verplaatsing van Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Daarnaast kreeg scheidend Amports-voorzitter Frans Baud de prestigieuze Havenpenning. En ontving SHIP  twee cheques van elk 50.000 euro van ondernemersvereniging ORAM en Amports om het centrum verder tot ontwikkeling te brengen.

Ollongren BaudHij voelde het een beetje aankomen toen wethouder Kajsa Ollongren de nieuwe winnaar van de Havenpenning omschreef als de ‘vaste Sinterklaas van Velsen’. En inderdaad, seconden later mocht Frans Baud de onderscheiding in ontvangst nemen. De IJmuidenaar krijgt volgens Ollongren de Havenpenning voor zijn grote verdiensten voor de Amsterdamse havenregio. “Hij zet zich al jaren in voor de zeehavens aan het Noordzeekanaal en gaat daarbij moeilijkheden niet uit de weg.” Naast algemeen directeur van KVSA is Frans Baud sinds 2013 voorzitter van Amports. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het Havenfestival IJmuiden, terwijl hij ook de functie van preses van HOV IJmond heeft bekleed.

In zijn dankwoord memoreerde Baud dat hij dit allemaal niet had kunnen doen zonder zijn ‘vele vrienden in Amsterdam, Zaanstad, IJmuiden en Beverwijk.’ In het bijzonder noemde Baud het personeel van Amports, ORAM, Amsterdam Cruise Port en KVSA. “En natuurlijk dank aan mijn echtgenote voor het begrip voor alle avonden dat ik weg was!”’ Baud maakte bekend dat hij per 1 januari 2017 aftreedt als voorzitter van Amports. Dit omdat de promotieorganisatie op die datum
transformeert van een vereniging in een stichting. 

Duurzame haven
Transformatie, of beter industrie in transitie, was ook het thema van het 71ste Havengildediner. Volgens de scheidend Amports-voorzitter is een transitie van fossiele naar duurzame energie onontkoombaar, alleen zal dat niet van de ene op de andere dag gaan. Baud: “De Amsterdamse havenregio is met honderd miljoen ton de vierde haven van Europa met 34.000 directe arbeidsplaatsen. Wij zijn de grootste benzinehaven ter wereld en de tweede kolenhaven van Europa. Dat buig je niet zomaar even om naar duurzame energiebronnen.” 
De KVSA-directeur ziet daarvoor op de middellange en lange termijn goede kansen. “Aan de westkant van ons havengebied vormt zich een mooi cluster voor de toelevering aan offshore-windparken onder aanvoering van AYOP-voorzitter Ron Davio.” Baud pleit wel voor een spoedige besluitvorming voor de omvorming van de Averijhaven tot energiehaven.
De Amports-voorzitter noemt verder de sterke, innovatieve maakindustrie als sterk punt van het Noordzeekanaalgebied, met Tata Steel als meest in het oog springende exponent. “Tata Steel werkt in IJmuiden aan een technologische doorbraak die twintig tot tachtig procent minder uitstoot
van kooldioxide oplevert in de staalproductie.” Over de veelbesproken oeververbindingen in hartje Amsterdam zei de Amports-voorzitter: “Wij zijn geen voorstander van bruggen maar als het college van B&W hiervoor kiest, dan zal dat een belangrijke verandering zijn. Daarbij dient
de focus op toekomst gericht te zijn, dus met goede achterlandverbindingen. Bijvoorbeeld voor binnenvaartschepen met vierlaagscontainers.” 

Debuut
Henk KampHet is een goede traditie dat er op het Havengildediner een bewindspersoon aanwezig is. Doorgaans is dit de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M). Ditmaal maakte minister Henk Kamp (Economische Zaken) echter zijn debuut in de volgepakte Grand Ballroom van Hotel Okura. Kamp voelde zich duidelijk op zijn gemak. Hij kreeg al direct de handen op elkaar voor zijn pleidooi van een “Een open doorgang, dat wil zeggen een breed IJ zonder bruggen en blokkades, is een groot goed. We bouwen niet voor niets in IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld.” En: “Amsterdam is een belangrijke zeehaven met een toegevoegde waarde van 6,6 miljard euro. Maar het is ook een haven die voor een belangrijk deel afhankelijk is van kolen en olie. Laat ik er geen doekjes om winden; op de lange termijn is er geen toekomst voor kolen in Nederland.” Volgens de minister liggen er ook in Amsterdam goede kansen voor duurzame energie. Als voorbeelden noemt hij de productie, overslag en bewerking van biobrandstoffen en winning van nieuwe grondstoffen uit afvalstoffen. Kamp gelooft in een energieneutrale zeehaven in 2050. Ook hij ziet Tata Steel in IJmuiden als toonbeeld van een innovatieve, duurzame maakindustrie. “Ik ben regelmatig op het hoofdkantoor in Mumbai om te pleiten voor het behoud van dit prachtige, innovatieve bedrijf, ook in het licht van een eventuele fusie met Thyssen Krupp.’’ Tot slot pleitte Kamp ervoor om samen met havenondernemers te onderzoeken welke overbodige overheidsregels kunnen vervallen. 

Woorden die Kees Noorman, directeur van ORAM en Amports, als muziek in de oren klinken: “Het is noodzakelijk dat we met elkaar in gesprek blijven over belangrijke zaken als de oeverbindingen en de verplaatsing van de cruiseterminal.” Wethouder

Ollongren had op het Havencongres immers gepleit voor verhuizing van PTA in westelijke richting. Zij zegde op deze havengildeavond dan ook toe om met de PTA-directie en Havenbedrijf Amsterdam alle opties serieus te onderzoeken. Waarna Noorman ertoe overging gedeputeerde Elisabeth Post te bedanken voor haar jarenlange steun voor de Amsterdamse haven.

SHIP ChequesDit vertaalde hij in de overhandiging van twee cheques van elk 50.000 euro (ORAM en Amports) voor het SHIP (Sluisen Haven Informatie Punt) aan de noordzijde van het sluizencomplex, dat in het voorjaar van 2017 moet zijn voltooid. Het gaat om een duurzaam houten gebouw van vier verdiepingen dat bezoekers informeert over de nieuwe zeesluis. 

 

 

Noot
Natuurlijk geen Havengildediner zonder een humor en een luchtige noot. Daarvoor zorgde cabaretier Micha Wertheim volgens het aloude ‘roept u maar’. De bijna vijfhonderd aanwezigen
mochten tien willekeurige termen noemen en kozen daarbij onder andere voor de IJ-sprong, de cruiseterminal, Sylvana Simons, offshorehaven IJmuiden, Erdogan en de Mexicaanse muur van Donald Trump. Op onnavolgbare wijze wist Wertheim deze begrippen aaneen te vlechten tot een
onderhoudende speech. Wat Baud al naar volgende jaar deed kijken: “Kunnen we je alvast boeken voor 2017?”

Bekijk hier foto’s van het Havengildediner.