Logistieke regio Amsterdam-Rotterdam bevoorraadt de wereld

31 januari 2013

Spotlight -logistiek


Bron: Hogeschool van Amsterdam | Domein Techniek


Studenten onderzoeken ‘leader firms’ en MKB in mainports

De aflevering van onderdelen voor de Joint Strike Fighter hangt er vanaf, maar ook het transport van gekoelde medicijnen voor Artsen zonder Grenzen in Afrika. Logistiek is cruciaal. De regio Amsterdam-Rotterdam speelt een belangrijke rol in de bevoorrading van de wereld. Ruim 40 HvA-studenten presenteerden op 22 januari de resultaten van hun onderzoek binnen de logistieke ketens van zogenaamde ‘leader firms’ in de mainports tijdens het seminar ‘Airport Seaport Logistics’ dat werd georganiseerd in samenwerking met Dinalog Amsterdam.

‘In Nederland erkent en herkent men steeds meer het belang van logistiek’, zegt lector Logistiek Dick van Damme bij de opening van het seminar. De Nederlandse overheid heeft logistiek dan ook als topsector aangemerkt en later dit jaar wordt een Centre of Expertise Logistics opgericht, waar HvA partner in is. Ook onder studenten is veel belangstelling voor logistiek: zo’n 40 studenten hebben tijdens de minor Airport Seaport Logistics in groepjes onderzocht hoe acht bedrijven op Schiphol en in de haven van Amsterdam hun innovatievermogen kunnen vergroten.

De logistiek achter de JSF

Op de bovenste verdieping van het Havengebouw Amsterdam vertelt René de Koning van IJS Global, dat met het bedrijf participeert in een consortium OneLogistics, dat inspeelt op de kansen die het Joint Strike Fighter-project biedt. ‘Los van het feit of je het er politiek mee eens bent, is dit logistiek zeer interessant. In totaal 2200 leveranciers, waarvan 90 procent nog nooit buiten de VS is geweest, leveren 1,5 miljoen onderdelen. Ik zag voor Nederland de kans om wereldwijd de keten aan te sturen.’ De JSF was de aanleiding, waar OneLogistics op een innovatieve manier op is ingesprongen. ’Als het om innovatie gaat zijn het de mensen binnen de bedrijven die een stapje extra zetten,’ aldus De Koning. 

Kansen voor Schiphol 

Student Joep van Oostrum presenteert dan het onderzoek bij Air Cargo Netherlands (ACN), een van de 8 cases: ‘Wij zien een duidelijke kans voor pharma. We worden steeds ouder, ziektes worden chronisch en medicijnen zijn een groeiende markt over de hele wereld’. Joeps groepje signaleerde dat bedrijven op Schiphol de faciliteiten en specialismen hebben, maar nog niet in een gemeenschappelijk doel denken. De studenten vergeleken Schiphol met de luchthavens Frankfurt en Brussel. ‘Schiphol kan zich onderscheiden als team, we hebben meer spelers en kunnen daarmee preferred airport worden.’ Herman Wittebrood van Air Cargo Netherlands bedankt de studenten: ‘De complimenten voor hoe goed jullie in de markt zijn gedoken.’ 

In the port of Amsterdam 

In het seminargedeelte ‘seaport’ vertelt Eduard de Visser van Haven Amsterdam dat de haven zich van haar huismeesterrol wil transformeren naar een proactieve haven, die de goederenstromen door de haven zo goed mogelijk wil faciliteren. Een groepje studenten onderzocht hoe Haven Amsterdam kan overgaan naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij voerden een ‘benchmark studie’ uit met andere airport-seaport regio’s. Een duurzaam verlichtingsplan, het bewustmaken van het eigen personeel en het oprichten van een website met ideeën; de studenten hebben een rits aan aanbevelingen.

Zowel de studenten als het bedrijfsleven geeft aan veel aan de samenwerking te hebben gehad. ‘Door op deze manier samen praktijkgericht onderzoek te doen hou je het onderwijs actueel en ontwikkelt de hogeschool zich als kennisinstelling,’ aldus Dick van Damme.

De studenten van de minor Airport Seaport Logistics hebben onderzoek gedaan bij ICL Fertilizers, Koopman Car Terminal, Haven Amsterdam, Trouw Nutrition Nederland, CTS Group, APL Logistics, Air Cargo Netherlands (ACN). Het praktijkgerichte onderzoek binnen de minor vindt altijd plaats in samenwerking met het bedrijfsleven, met name brancheorganisaties. Coördinerende docenten zijn Rover van Mierlo, Robert Velu en Claudine de Zoeten. Sander Onstein versterkt het team vanuit het onderzoeksprogramma ‘Mainport Logistiek’, waarin de minor een centraal onderdeel vormt.

Contactgegevens
Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2-4
1097 DZ Amsterdam
branches: Authorities and institutions
fax:
tel: +31 20 595 11 11

meer informatie