Machinefabriek Saedt: Al tachtig jaar onverslijtbaar

21 maart 2013

 

Machinefabriek Saedt is specialist in reparatie en onderhoud van pompen, ventilatoren, roerwerken en doorvalsluizen. Met de innovatieve keramische coating die Saedt kan aanbrengen op slijtgevoelige installatiecomponenten, heeft het Amsterdamse familiebedrijf een sterk ijzer in het vuur dat aan de basis staat van de recente uitbreiding aan de Westhavenweg.

Crisistijden zijn niet voor iedereen ongunstig. Dat bewijst de inmiddels tachtigjarige geschiedenis van de Amsterdamse machinefabriek Saedt. Het bedrijf profileerde zich aanvankelijk als een specialist in de reparatie van pompen, motoren en hulpwerktuigen voor schepen en havenindustriebedrijven. In de jaren zeventig stokte de groei van de Amsterdamse haven en leken zich donkere wolken samen te pakken boven de machinefabriek. Maar met de neergang of het vertrek van veel lijndiensten en rederijen vonden veel scheepswerktuigkundigen een baan aan de wal, en zij waren bekend met Saedt.

Van lieverlee meldden zich heel andere klanten, zoals hotels, ziekenhuizen en nutsbedrijven. Tegelijkertijd tekende zich de voor Saedt gunstige tendens af dat veel bedrijven om financiële en logistieke redenen het onderhoud van pompen niet langer door de fabrikanten lieten doen maar onderbrachten bij reparatiebedrijven.

Droge’ en ‘natte’ klanten

“Tachtig procent van onze klanten zit in de regio en inmiddels is de verhouding aan 'droge' en 'natte' klanten ongeveer fiftyfifty,” vertelt technisch directeur Ruud van de Klundert. Samen met zijn broer Rob van de Klundert en compagnon Rob de Looper vormt hij de directie.

Ook de recente crisis lijkt Saedt niet te raken. Klanten stellen vervangingsinvesteringen uit en daar varen reparatiebedrijven wel bij. Dit geldt zeker voor Saedt dat vijftien jaar geleden dealer werd van ARC (Advanced Reinforced Composites). Het keramisch coaten van slijtgevoelige draaiende onderdelen is een procedé dat in de jaren tachtig in zwang kwam en dat de levensduur - ofwel standtijd – van deze onderdelen door het tegengaan van erosie en corrosie aanzienlijk verlengde. Door nieuwe installaties preventief te coaten gaan de onderhoudskosten op den duur omlaag.

Arno de Looper is ARC-specialist bij Saedt: “De coating die wij bieden is zo succesvol dat wij onlangs onze bedrijfshal met zeshonderd vierkante meter hebben uitgebreid en hierin een straalruimte en een geconditioneerde applicatieruimte hebben ingericht. Het aanbrengen van de ARC-coating luistert nauw. Voor een duurzame hechting moet het te coaten oppervlak niet alleen door gritstraling opgeruwd maar ook schoon zijn. De applicatie van de coating moet vervolgens onder de juiste temperatuur en luchtvochtigheid plaatsvinden. Met diamant – gewone slijpapparatuur is niet hard genoeg – wordt de coating uiteindelijk op de juiste maatvoering gebracht.”

Ruud van de Klundert: “In de pomptechniek zit al decennia amper innovatie. Des te meer echter in de elektronica eromheen en toepassing van exotische materialen zoals titanium en de coatings. Het ontwikkelingstempo van nieuwe coatings voor specifieke toepassingen zoals heel agressieve chemicaliën en scherpe slurry, is in een stroomversnelling gekomen. We werken nu al met 26 verschillende coatings voor evenzoveel toepassingen.”

Tijdsdruk

Saedt brengt de coatings veelal aan in de eigen bedrijfshal. De Looper: “Een tendens is wel dat we noodgedwongen meer en meer op locatie bij klanten werken omdat er eenvoudigweg bij hen geen reserveapparatuur meer aanwezig is. De tijdsdruk neemt toe. Wel moet altijd aan de basisvoorwaarden oppervlakteruwheid en reinheid worden voldaan, want anders heeft coaten geen zin.”

Ruud van de Klundert: “We werken nu met ruim twintig mensen in de binnen- en buitendienst maar het is niet eenvoudig aan goede mensen te komen. Opleidingen sluiten niet aan op de praktijk. Zelf opleiden is het parool. Sinds kort fungeert Saedt als trainingscentrum voor het opleiden van ARC-applicateurs voor Europa en Noord-Afrika. We doen het dus kennelijk goed.”

 

 

 

 

Contactgegevens
Machinefabriek Saedt B.V.
Westhavenweg 45
1042 AL Amsterdam
branches: Port, shipping and cargo services
fax:+31 20 448 64 44
tel: +31 20 448 64 48

meer informatie