Naar een nieuw Amports

15 december 2016

 

Vrijdagochtend 23 december is tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering door een voldoende meerderheid van leden (39 voor, 1 tegen) ingestemd voor de ontbinding van de vereniging Amsterdam Ports Association (Amports). Met deze stemming is de procedure voor het oprichten van stichting Amports in gang gezet.

Er is gestemd over het volgende:  

  1. ontbinding van Amports;
  2. aanwijzing van (penningmeester) de heer M.G. Versteeg als vereffenaar;
  3. toekenning, dan wel het overdragen, van het Amports vermogen c.q. het liquidatiesaldo aan de (op te richten) stichting Amports te Amsterdam;
  4. aanwijzing van ORAM als bewaarder van de boeken en bescheiden van Amports, overeenkomstig de wettelijke voorschriften en termijnen.

U bent in 2017 zoals vanouds van harte welkom bij onze bekende activiteiten, zoals het Havengildediner, de Havenrondvaart en de HavenBBQ. Ook verschijnt in februari weer een nieuwe editie van Zeehavens Amsterdam, samen met de Engelstalige Port Guide. Daarnaast worden er nieuwe activiteiten ontwikkeld, waarvan wij u uiteraard op de hoogte houden.

In januari 2017 wordt u uitgenodigd voor het donateurschap van de stichting Amports.  

Voordelen nieuwe Amports

• Een robuuste, langjarige financiering
• Een bestuur bestaande uit havenbedrijven
• Focus op de regio en op wat daar nodig is voor havenbedrijven
• Efficiëntere organisatie met behoud medewerkers
• Voortzetting en versterking activiteiten voor de havencommunity 

Bekijk hier de conceptstatuten van de stichting Amports. 

Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Kees Noorman: 
noorman@oram.nl