Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

08 februari 2017

 

De zeehavens van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland werken samen in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ). Zij stellen voor in het nieuwe regeerakkoord een door het Rijk te financieren ‘Structuurfonds’ op te zetten van een half miljard euro per jaar. Hiermee wordt via cofinanciering de structuur van de zeehavens toekomstgericht versterkt.

“We hebben de beste haveninfrastructuur van de wereld en willen vooroplopen in de energietransitie en digitalisering. Voor mij staat vast dat overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen dat samen moeten doen”, zei minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op 1 februari 2017 op de Maritieme werkconferentie in Amsterdam. BOZ-voorzitter Ronald Paul (COO van Havenbedrijf Rotterdam) sluit zich daarbij aan: “We staan als zeehavens voor een enorme uitdaging op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken van ICT. BOZ bepleit een gerichte investeringsgolf, ook van de overheid. Het economisch belang van de havensector is immers van nationaal belang: de jaarlijkse overslag van 600 miljoen ton creëert 336.000 banen en een toegevoegde waarde van 38 miljard euro. BOZ meent dat het nationaal economisch belang een rijksbijdrage aan het Structuurfonds rechtvaardigt. BOZ-voorzitter Ronald Paul: “Een rijksbijdrage van 500 miljoen euro per jaar herstelt onze concurrentiepositie met de buurlanden. En cofinanciering nodigt de zeehavens uit om gericht te investeren in een toekomstgerichte structuurversterking. Daar hebben we allemaal belang bij.” BOZ biedt haar voorstel voor een Structuurfonds aan aan de formateur en de politieke partijen in de Tweede Kamer.