Nieuwe Rijkshavenmeester benoemd

04 oktober 2015

 

Marleen van de Kerkhof is benoemd tot havenmeester van Amsterdam, Rijkshavenmeester IJmond en directeur Centraal Nautisch Beheer. Zij is de opvolgster van Janine van Oosten, die sinds 2010 de functie vervulde.

 
Marleen -van -de -Kerkhoff

Marleen van de Kerkhof (1975) werkt sinds 2007 voor Havenbedrijf Amsterdam onder meer als clustermanager Marketing en Projectmanagement. In die rol was zij verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op het gebied van vestigingsklimaat, duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen, arbeidsmarkt en scholing, tarifering en achterlandlogistiek. 

Van de Kerkhof wil zich als Havenmeester de komende jaren richten op het verder intensiveren en uitbouwen van de samenwerking met de partners in het Centraal Nautisch Beheer, Rijkswaterstaat, de havenautoriteiten en de veiligheidsregio’s. De kersverse Rijkshavenmeester noemt zichzelf een verbinder en voelt zich thuis in de dynamiek van het publieke speelveld waarin met veel partijen wordt samengewerkt. “Als Havenmeester ga ik mij inzetten voor een veilige, vlotte en duurzame scheepvaart in de havenregio”, aldus Van de Kerkhof.