Annemarie Manger, nieuwe voorzitter Amports

11 juli 2018

Amports logo

Zoals u ziet een nieuw logo met ook een nieuwe voorzitter. Sinds eind juni mag ik de voorzitter zijn van Amports. Een hele eer en tegelijkertijd een ambitieuze en mooie taak, want er zijn veel kansen voor de regio, maar het wordt ook spannend. Mijn naam is Annemarie Manger en ik ben directeur Engineering van Tata Steel Europe.
 

annemarie mangerDat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de investeringen en onderhoud in de assets van Tata Steel. Voor mijn Tata Steel-periode ben ik werkzaam geweest in het ontwerpen en bouwen van fabrieken en offshore-installaties in Nederland en de UK,  nadat ik afstudeerde als chemisch technoloog in Groningen. Ik woon vlak bij Tata Steel met mijn man en drie kinderen en in de spaarzame vrije uren sta ik met regelmaat langs de sportvelden, maar gaan we ook graag zeilen in Friesland en in het buitenland.

Ik werk vanuit IJmuiden, maar de laatste jaren zoeken we juist op steeds meer thema’s verbindingen met de omgeving in de hele MRA regio. Op het gebied van onderwijs, milieu en natuur en juist ook maritiem omdat de komende jaren de energietransitie ons voor een grote opgave stelt om met havens en industrie een ‘draai’ te maken. Dit biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid, maar vraagt meer dan ooit intensieve regionale samenwerkingen en afstemmingen.

Amsterdam en de regio zijn (al bijna) 750 jaren lang groot geworden met haven en handel. Daar kunnen we in een transitie van tijden op voortborduren in een andere setting. De transitie vraagt in deze dichtbevolkte MRA regio uiterst zorgvuldig overleg via intensieve samenwerkingen. Dit gaat steeds beter, maar het kan nog beter. We kunnen immers geen ‘oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben’. Amports biedt hiervoor een belangrijk platform de komende jaren met vernieuwde communicatie. Van wat we hebben naar verbinden en verwondering...Ways to sea/see.