Niron Staal en Shipdock succesvol in drie-stappenstrategie duurzame energie

14 januari 2014

Bron: Havenbedrijf Amsterdam B.V.

Scheepsconstructiebouwer Niron Staal Amsterdam en reparatiewerf Shipdock zijn behalve zusterbedrijven ook buren op het NDSM terrein in Amsterdam-Noord. Beide bedrijven praten niet alleen over duurzaamheid, ze nemen ook daadwerkelijk maatregelen. Harco Groen, general manager van Niron Staal: “We gaan daarbij uit van de zogenaamde Trias Energetica: een drie-stappenstrategie om een energiezuinige bedrijfsvoering te realiseren.”


Stap 1: Geen verspilling

De eerste stap behelst het beperken van energiegebruik door verspilling tegen te gaan. Niron Staal pakte op dit gebied al de compressoren en de verlichting aan, zusterbedrijf Shipdock haalt vooral winst uit de optimalisering van de pompen van de dokken. Groen: “We hebben frequentieregelaars op de drainpompen geïnstalleerd zodat die rustig op gang komen en dan een kortere periode op vol vermogen werken. De dokken zijn bijna net zo snel leeg, maar in de periode van minder vermogen op de pomp wordt minder energie verbruikt.”

Stap 2: Wind-, water- en zonne-energie

De tweede stap is om maximaal gebruik te maken van energie uit duurzame bronnen zoals wind-, water- en zonne-energie. Shipdock heeft berekend dat de plaatsing van twee windmolens op hun eigen terrein het beste rendement voor energieopwekking zou opleveren. Niet alleen levert het voldoende energie om de energiebehoefte van Niron Staal en Shipdock in piekuren op te vangen, maar ook om veel huishoudens in Amsterdam-Noord van duurzame energie te voorzien. Inmiddels hebben Niron Staal en Shipdock samen met de coöperatieve verenigingen NDSM Energie en Onze Amsterdam Noord Energie een vergunning aangevraagd voor de bouw van twee turbines.

Stap 3 fossiele brandstoffen

Stap drie richt zich op het gebruik van fossiele brandstoffen. Beide bedrijven hebben gekozen voor het inkopen van honderd procent duurzaam opgewekte elektriciteit.

Samenwerking in de maritieme keten

Zowel Niron Staal als Shipdock werken op het gebied van duurzaamheid graag samen met alle partijen in de keten in de maritieme industrie. Groen: “We hebben bijvoorbeeld een prestatiecontract met het afvalverwerkingsbedrijf afgesloten over recycling van onze afvalmaterialen. De afvalverwerker krijgt uit het hergebruik een restwaarde met navenant financieel voordeel. En wij spannen ons nog meer in om materialen te scheiden en her te gebruiken, in plaats van minder te betalen voor het afvoeren van het restmateriaal.” Maar niet alleen aan de achterkant van de deur wordt op duurzaamheid samengewerkt, ook aan de voorkant. Zo worden alle leveranciers ‘getoetst’ of zij hun producten zo duurzaam mogelijk produceren. Marco Schumacher, inkoper bij Shipdock: “Het staal dat we inkopen is gefabriceerd bij Tata Steel in IJmuiden. Niet alleen bezuinigen we daarmee op transportkosten, maar Tata Steel heeft bovendien een heel goede reputatie als het gaat om duurzaam produceren van staal.”

Bos in de haven

Zelfs klanten worden bij de duurzaamheidstrategie betrokken. “We willen de verduurzaming ook naar buiten zichtbaar maken. Het idee is, wanneer een scheepsrevisie of –installatie van nieuwe werktuigen klaar is, wij een boom planten of een zonnepaneel op de werf plaatsen. En dan hebben we het over zo’n zestig tot zeventig projecten per jaar. Het leuke is dat zo’n zonnepaneel of boom naar de naam van het schip van de klant wordt genoemd. Zo ontstaat er straks een echt ‘Shipdockbos’, aldus Schumacher.

Duurzame haven

De werkwijze van Niron Staal Amsterdam en Shipdock sluit goed aan bij de visie Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen van Havenbedrijf Amsterdam. Het havenbedrijf juicht dit initiatief zeer toe. Een duurzame haven is in de ogen van Havenbedrijf Amsterdam toekomstbestendig, integraal, verantwoord, kwalitatief en grensoverschrijdend. Duurzaamheid loopt als een rode draad door de thema's waar Havenbedrijf Amsterdam mee te maken heeft en is eigenlijk nooit af. In 2020 wil Havenbedrijf Amsterdam tot de top van duurzame havens in Europa behoren.