Noordzeekanaalgebied in 2040 - visie krijgt vorm

16 april 2014

Bron: Zeehavens Amsterdam


Een optimale combinatie van wonen, werken en recreëren. Dat is het toekomstbeeld voor het Noordzeekanaalgebied in 2040. Eind 2013 stelden het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeenteraden in de Amsterdamse havenregio de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 vast. Om deze plannen succesvol te kunnen uitvoeren, is er een nauwe samenwerking nodig tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Lees hier het hele artikel.