Opleidingsprogramma 'IGO2C' werpt zijn vruchten af

19 oktober 2012Het project IGO2C (“I go to sea”) is weliswaar formeel op 1 april 2012 afgerond maar van een beëindiging van de activiteiten is geenszins sprake. Tijdens de eindpresentatie op vrijdag 8 juni bij Spliethoff Groep aan de Radarweg meldden de initiatiefnemers vol trots dat het nieuwbouwprogramma van negen opleidingsschepen is voltooid. Deze vrachtschepen zullen onverminderd nieuwe kandidaten blijven leveren voor stages en maritieme beroepen.

Het idee voor IGO2C ontstond enkele jaren geleden bij Spliethoff. Doel was een vermindering van het aantal studenten dat voortijdig afhaakt, kwalitatief betere stages en uiteraard een hogere instroom van junior officieren na hun stage.

De Maritieme Academie, die ook een vestiging heeft in IJmuiden, pakte de vraag op. Met financiële ondersteuning van het Platform Beroepsonderwijs en het Vaderlandschfonds stippelden de betrokken partijen een uniek traject uit, waarbij een nieuwe generatie schepen, met bijbehorende opleidingsmethodiek, het levenslicht zag.

De negen opleidingsschepen die Spliethoff in China heeft laten bouwen, zijn uitgerust met een extra brug, accommodaties en IT-voorzieningen. Ook hebben zij een extra trainingsofficier aan boord. Voor het overige is er geen verschil met de overige vrachtschepen van de rederij.

De negen opleidingsschepen zijn goed voor 72 opleidingsplekken. Sinds de start van ‘IGO2C’ in 2008 zijn er tot nu toe 107 leerplaatsen gevuld. Het ConRo-schip ms Pulpca, dat in lijndienst tussen Antwerpen en Finland vaart, heeft vijftig jonge vmbo-ers met een snuffelstage een zetje in de goede richting kunnen geven.

Betere stages
Erwin Meinders, Managing Director Human Resources Management van Spliethoff, benadrukt dat het project nog lang niet is uitgerijpt. “We zijn net begonnen. Dit is geen op zichzelf staand project maar een geheel nieuwe vorming van de beroepspraktijk.”

Meinders is vooral tevreden over de ‘bijvangst’ van het project IGO2C. “Allereerst denk ik aan de succesvolle snuffelstage van de vmbo-scholieren op het ConRo-schip ms Pulpca. Daarnaast constateren we een veel grotere stabiliteit en kwaliteit van de stages. De betrokkenheid van de scholen en de schepen is toegenomen. Zo geven de opleidingen nu sneller feedback op het verloop van de stage. We zien dat studenten nu ruim op tijd, in zeven of acht maanden, hun stage-opdrachten voltooien. Verder zijn we bijzonder positief over de trainingsofficier aan boord. Voor deze functie hebben we een aanvullende cursus ‘didactische vaardigheden’ ontwikkeld. Deze is dermate succesvol is dat we overwegen deze ook voor overige rangen aan te bieden.”

Op de vraag of er bij Spliethoff reeds een grotere instroom aan maritiem officieren waarneembaar is, is Meinders gezien de relatief korte duur van het project nog terughoudend. “We willen acht opleidingsplaatsen vullen. Daarvan moeten er minimaal zeven de eindstreep halen. De eerste resultaten zijn bemoedigend.” 

Vervolg op snuffelstage
Ook vanuit het vmbo klinken er positieve geluiden. Als onderdeel van de campagne werden in mei 2011 op één van de decanendagen, via een bezoek aan het aangepaste vrachtschip ‘Dynamogracht’ van Spliethoff in de haven Amsterdam, reeds diverse docenten warm gemaakt voor de doorstroommogelijkheden van de vmbo-scholieren naar de nautische opleidingen in het mbo. Frederica Huizenga, docent aan de Maritieme Academie in Harlingen: “Van alle vmbo-snuffelstagiairs die op de schepen Pulpca en Donaugracht hebben meegevaren, kunnen we 92,5 procent in het nautisch mbo verwachten voor een vervolgopleiding. Dat is een prachtig resultaat!”

Auteur: Gerrit-Jan Hulsebos

www.maritieme-academie.nl
www.spliethoff.nl

 

Contactgegevens
Spliethoff
Radarweg 36
1042 AA Amsterdam
branches: Agents and shipbrokers, Logistic service, forwarding, warehousing
fax:+31 20 448 85 00
tel: +31 20 448 84 00

meer informatie