Oudste snelwegtunnel van Nederland weer open na renovatie

17 januari 2017

 

Na negen maanden afsluiting is de Velsertunnel maandagochtend 16 januari opengegaan voor het verkeer. ‘’De hele regio heeft uitgekeken naar de heropening van de Velsertunnel’’, aldus minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bij de feestelijke heropening.

VelsertunnelEen stoet van meer dan zestig oldtimers trok door de tunnel om de heropening officieel luister bij te zetten. Veel van de wagens stamden uit het bouwjaar van de Velsertunnel, 1957. 

De tunnel is van binnen compleet gemoderniseerd. Daarvoor waren onder meer 420 kilometer aan nieuwe kabels, 14 duizend ton asfalt en 22 duizend liter verf nodig.

Bijna alle tunnelinstallaties, zoals de ventilatie en het camerasysteem zijn gemoderniseerd of vervangen. Tussen de twee tunnelbuizen zijn vijf nieuwe veilige ruimtes gebouwd en de doorrijhoogte van de Velsertunnel is met twaalf centimeter vergroot. Met het vergroten van de doorrijhoogte is de verwachting dat het aantal stremmingen door te hoge vrachtwagens daalt.

Speciaal voor de renovatie had Rijkswaterstaat in de IJmond in totaal twaalf kilometer aan tijdelijke wegen aangelegd, iets dat in Nederland maar zelden gebeurt. Met uitzondering van incidenten konden deze tijdelijke routes de verkeerdrukte over het algemeen goed aan waardoor de regio bereikbaar bleef. Tot en met het voorjaar is Rijkswaterstaat met tussenpozen bezig om het oorspronkelijke wegennet te herstellen.

De minister had veel waardering voor de betrokkenen. “De hele regio heeft uitgekeken naar de heropening van de Velsertunnel. Negen maanden lang heeft het verkeer over tijdelijke routes gereden. Veel weggebruikers hebben het roer omgegooid en meden de spits. De regio bleef daardoor bereikbaar en daar kunnen we met zijn allen trots op zijn. De Velsertunnel is stipt volgens planning helemaal gemoderniseerd en kan nu weer jaren mee.”

De werkzaamheden, die inclusief alle bereikbaarheidsmaatregelen 110 miljoen euro hebben gekost, zijn volgens plan en zonder budgetoverschrijding voltooid. Bouwcombinatie Hyacint blijft nog zeven jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel.