Overslag hout floreert in haven

19 maart 2014


Bergen houtsnippers of pakketten gezaagd hout nemen een à twee keer per week een groot deel in beslag van de haven van Beverwijk (De Pijp). Met bijna 171.000 ton houtproducten per jaar, voornamelijk uit Schotland en Rusland, is Dorrestijn Stuwadoors BV (DSB) een belangrijke pijler waarop De Pijp draait. 

Houtproducten worden al decennia lang aangevoerd in de haven van Beverwijk. Hoofdzakelijk planken vanuit Zweden en Finland. Veel coasters, speciaal ingericht voor houtvervoer, liepen geregeld Beverwijk aan. Het ging daarbij vooral om schepen van Wagenborg in Delfzijl en Spliethoff in Amsterdam. Naast Beverwijk waren ook Amsterdam en Zaandam bekende houthavens. Amsterdam is dat nu in mindere mate, terwijl Zaandam weinig capaciteit meer heeft om deze schepen te behandelen. Hierdoor heeft Beverwijk de afgelopen jaren de aanvoer van houtproducten naar zich toe getrokken. 

Eigen bedrijf
James Dorrestijn (64) uit Baarn kwam jarenlang als vrachtwagenchauffeur hout laden in de haven van Beverwijk bij stuwadoorsbedrijf Wijdvliet. Hij bouwde een goede band op met de toenmalige directeur. Deze stelde Dorrestijn zelfs voor om Wijdvliet over te nemen wegens gebrek aan opvolgers voor het stuwadoorsbedrijf.
Dorrestijn, inmiddels wel vertrouwd van houtproducten, vroeg enige bedenktijd. Vrachtwagenchauffeur is wel iets anders dan het runnen van een bedrijf. Thuis in Baarn besprak hij het voorstel met twee broers Jan en Gijs Dorrestijn, en uiteindelijk hapten de drie toe.

In 1986 namen de drie broers Wijdvliet over. Jan Dorrestijn, de oudste broer, is al een tijd uit het bedrijf en in 2000 begon Gijs zijn eigen transportbedrijf: Dorrestijn Transport in Soest. Geregeld rijden er trucks van Gijs Dorrestijn naar Beverwijk om bij Dorrestijn Stuwadoors hout op te halen. Sindsdien werkt Danny Dorrestijn (41), zoon van James Dorrestijn, in het bedrijf. Samen runnen zij nu DSB.
Door de jaren heen is het stuwadoorsbedrijf steeds groter geworden. “Mede dankzij de jarenlange goede relaties met houtimporteurs,” vertelt James Dorrestijn. Onlangs heeft DSB een splinternieuw kantoorgebouw in Beverwijk in gebruik genomen.

Diverse houtproducten
In de beginperiode voerde Dorrestijn vooral gezaagd hout aan uit de Scandinavische landen, vooral bestemd voor de Nederlandse en Belgische markt. “De tijd dat schepen deze transporten verzorgden, ligt ver achter ons,” aldus James Dorrestijn. Vrachtwagens hebben deze transporten overgenomen door vooral chauffeurs uit Oost-Europa in te zetten.

Gezaagd hout uit Rusland
Wel per schip komt gezaagd hout uit Archangelsk (Noord-Rusland) naar Dorrestijn Stuwadoors. In 2013 ging het om 75.000 m3. Dit hout is geheel bestemd voor de Nederlandse markt. Vrachtwagens leveren het vanuit Beverwijk af bij de klant.

Daarnaast voeren schepen houtvezelplaten (OSB) aan uit Inverness (Schotland). In 2013 ging het om zo’n 47.500 ton. OSB (Oriented Strand Board) wordt vooral gebruikt in daken en vloeren. Het natransport naar klanten in de gehele Benelux geschiedt met vrachtwagens.

OSB is samengesteld uit diverse lagen gerichte (oriented) houtschilfers (strand) van een vooraf bepaalde vorm en dikte. Een bindmiddel zorgt voor de onderlinge verbinding tussen deze lagen. De productie van OSB-platen is veel goedkoper dan multiplex dat tweemaal zoveel energie kost.

Houtsnippers, die vorig jaar goed waren voor bijna 42.000 ton, komen uit heel Schotland en worden vooral gebruikt voor papiersoorten. Vrachtwagens vervoeren ruim tienduizend ton houtsnippers naar Nederlandse klanten. Ruim dertigduizend ton gaat per binnenvaartschip naar België en Frankrijk.

Bijzonder hierbij is dat er in de twee voorafgaande jaren geen houtsnippers werden aangevoerd. De 42.000 ton uit het afgelopen jaar biedt dus zeker perspectieven voor de toekomst. 

Boomstammetjes naar België
Boomstammetjes (logs) van sparren komen ook uit Schotland. Ze worden zowel gebruikt in de papierindustrie als bij de productie van OSB-platen. In 2013 ging het om zo’n 51.000 die bij DSB in Beverwijk arriveerde. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2012. De boomstammetjes gaan vanuit Beverwijk in hun geheel per binnenvaartschip naar Genk (België) voor verdere verwerking.

Daarnaast voerde Dorrestijn in 2013 ook nog 9236 ton houtpellets aan voor het opwarmen van stallen en kassen, en voor de gewone huisverwarming. Vanuit Beverwijk vervoeren vrachtwagens en binnenvaartschepen elk de helft naar de afnemers. 

Eigen opslagruimte
Dorrestijn heeft in de haven van Beverwijk 40.000 m2  overdekte en 30.000 m2 onoverdekte opslagruimte. Aan de Noorderkade beschikt het stuwadoorsbedrijf over 900 meter kade aan 8,5 meter diep water. Hier kunnen schepen tot 160 meter laden en lossen.

Ook beschikt Dorrestijn Stuwadoors over een hectare opslagruimte aan de Zuiderkade in Beverwijk. Daar heeft het bedrijf een zogeheten dockshelter (laadkuil) om vrachtwagens te lossen die containers met pakketten hout aanvoeren. Naast gezaagd hout slaat DSB hier vooral houtsoorten over uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. 

Mobiele kranen
DSB heeft naast beide directeuren vier personeelsleden in dienst. Naast tien eigen heftrucks, huurt het stuwadoorsbedrijf ook mobiele kranen en personeel in om de schepen te behandelen In 2003 ging het om 120 zeeschepen en veertig binnenvaartschepen.