Noordzeekanaalgebied: groot potentieel voor cluster offshore wind

15 maart 2013

Rapport _clusteranalyse
15 maart 2013                                   PERSBERICHT 

Noordzeekanaalgebied: groot potentieel voor cluster offshore wind 

Het Noordzeekanaalgebied heeft economische kansen op het gebied van offshore wind. De gunstige ligging, beschikbare ruimte en een sterk netwerk van bedrijven is een krachtige combinatie. Dat is de uitkomst van het onderzoek naar de offshore wind supply chain in de regio.

Vandaag werd het rapport “Inventarisatie supply chain offshore wind” uitgereikt aan Jaap Bond, Gedeputeerde Provincie Noord Holland. Dit gebeurde door AYOP[1]  en Kamer van Koophandel Amsterdam, opdrachtgevers van het onderzoek. 

Zowel voor de Nederlandse en Engelse kust zijn grootschalige windparken gepland. De ambities van de Nederlandse overheid zijn erop gericht om in 2020 5.200 MW vermogen op zee te hebben in geïnstalleerd. Voor de kust van Engeland in de Noordzee staat voor 2030 maar liefst 25.000 MW gepland. 

Ron Davio, voorzitter van AYOP, ziet kansen: “De Amsterdamse havenregio biedt een ideale uitvalsbasis voor aanleg en onderhoud van windparken op de Noordzee. De gunstige ligging ten opzichte van de geplande windparken, de beschikbare ruimte en de aanwezigheid van een sterk en gespecialiseerd netwerk van bedrijven, vormt een krachtige combinatie.” 

Om deze kansen voor de regio optimaal te kunnen benutten, hebben AYOP en de Kamer van Koophandel, Buck Consultants International (BCI) gevraagd te inventariseren welke bedrijven in de regio actief zijn op het gebied van offshore wind. 

“Door het BCI onderzoek hebben we een goed beeld van de rol die de regio kan spelen bij aanleg en onderhoud van offshore windparken op de Noordzee. Onze ambitie is om het cluster de komende jaren verder te versterken. We hebben veel bedrijven in de regio die een dragende rol kunnen spelen op het gebied van offshore wind en een boost kunnen geven aan de regionale economie”, aldus Rob Verweij, Manager Regiostimulering Kamer van Koophandel. 

Gedeputeerde Provincie Noord Holland Jaap Bond benadrukt daarbij het belang van samenwerking: “Met een kansrijke regio zoals het Noordzeekanaalgebied, is samenwerking met bedrijven, netwerkorganisaties en kenniscentra in de Offshore windsector onmisbaar om beoogde ambities te halen en plannen te realiseren. De aanwezigheid van een groot kenniscluster en bedrijvennetwerk binnen de provincie Noord-Holland, biedt hier kansrijke gelegenheid toe.”

------------------ 

Meer informatie (niet voor publicatie):

AYOP: Ron Davio, Voorzitter of Laura Keegstra, bureaudirecteur, Tel. 020 – 627 37 26

Kamer van Koophandel: Joyce Philippart, Adviseur Marketing & Communicatie, Tel. 020 – 531 46 29 

Achtergrond informatie “Inventarisatie Supply Chain Offshore Wind” 

Een sterk cluster - 66 bedrijven actief in offshore wind

Het onderzoek van BCI wijst uit dat 66 bedrijven direct of indirect betrokken zijn bij het offshore wind cluster in het Noordzeekanaalgebied. Al deze bedrijven voeren activiteiten uit in de offshore wind supply chain die bestaat uit de onderdelen Kennis en Innovatie, Projectontwikkeling, Productie, Assemblage, Installatie, Operations & Maintenance en Ontmanteling van offshore wind parken. 

De meeste bedrijven zijn actief in de onderdelen Projectontwikkeling, Installatie en Operations & Maintenance van offshore windparken. Diverse bedrijven zijn actief in Productie of Assemblage, met name in de toelevering en dienstverlening. BCI stelt dat naar verwachting activiteiten in Ontmanteling ook voor een groot gedeelte binnen het regionale cluster kunnen worden uitgevoerd, omdat ze deels vergelijkbaar zijn met Installatie en Operations & Maintenance activiteiten. 

BCI concludeert dat de bestaande productiebedrijven van windturbine onderdelen in de keten moet worden gekoesterd omdat dit dragende bedrijven zijn in de toekomstige ontwikkeling van windturbineparken op zee. Ook is het van belang toetredende bedrijven tot de offshore windsector op te sporen en aan het reeds bestaande cluster te binden. Dit kan leiden tot een boost in productie en werkgelegenheid. 

Voldoende ruimte en toegang

Het installatieproces van windturbines op zee is complex en diverse stakeholders spelen een rol. Het is daarom zaak flexibele oplossingen te bieden voor assemblage. De toegang tot installatieschepen is cruciaal. Deze installatieschepen worden ondersteund door een vloot van werkschepen en die zijn goed vertegenwoordigd in het Noordzeekanaalgebied. 

De havens in het Noordzeekanaalgebied hebben een goede concurrentiepositie ten opzichte van andere Noordzee-havens die zich richten op de aanleg van windturbineparken op zee. Naast het aanwezig cluster van bedrijven is de toegankelijkheid van de haven een belangrijke concurrerende factor. IJmuiden vóór de sluis, maar ook de haventerreinen achter de sluis. Er is voldoende ruimte (meer dan 100 ha) in het gebied beschikbaar voor de ontwikkeling van (grootschalige) offshore wind activiteiten. 

De afstand tot windturbineparken in Nederlandse wateren is een zeer sterke factor. De havens in het Noordzeekanaalgebied bieden ook goede mogelijkheden voor activiteiten in nieuw aan te leggen parken bij de kust van Engeland. Voor wat betreft de afstand en vaartijd tot East Anglia (7.000 MW) is NZKG concurrerend zelfs ten opzichte van veel UK havens. 

Logistieke concepten

Bovendien is de regio, gezien de ruimte en bestaande bedrijvigheid en ervaring, in staat om een grote mate van flexibiliteit in logistieke concepten te bieden aan ontwikkelaars van windturbineparken. Er wordt met het bedenken van logistieke concepten in de regio, zoals het afgelopen najaar door AYOP gelanceerde “dienblad-concept”, ingespeeld op de diverse typen supply chains die projectontwikkelaars hanteren. 

-----------


[1] AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port) is een samenwerkingsverband van ruim 35 bedrijven en lokale overheden, dat zich inzet voor de positionering en profilering van het Noordzeekanaalgebied op het gebied van offshore activiteiten (olie- en gas en windenergie).