Raad Velsen blij met Averijhaven

01 juli 2016

 

De opnieuw in te richten Averijhaven vóór het sluizencomplex moet dienen als lichterplaats en als energiehaven.

 

De gemeenteraad van Velsen heeft een dergelijke motie van diverse fracties aangenomen. De raadsleden menen dat een dergelijke herinrichting van de haven kansen biedt voor onder andere de offshore windsector.

AverijhavenBij Rijkswaterstaat bestaan plannen om het slipdepot op de voormalige Averijhaven te ontmantelen en deze haven te mogen gebruiken als insteekhaven voor lichteractiviteiten. Lichteren houdt in dat de lading van diepstekende zeeschepen (gedeeltelijk) wordt overgeslagen op andere schepen, zodat de diepgang van het zeeschip minder wordt en het vaartuig veilig door het Noordzeekanaal kan varen.

Voor de Averijhaven hebben Tata Steel, Havenbedrdijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden NV, en offshore-vereniging AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port) een alternatief plan op laten stellen. Deze partijen menen dat er behoefte is aan extra ruimte vóór de sluis om delen van de offshore windsector te bedienen. Niet alleen wat betreft productie, installatie en onderhoud van windparken. Maar er kan ook gedacht worden aan het verschroten van buiten gebruik gestelde olie- en gasproductieplatforms.

In het rapport worden diverse varianten van het nieuwe havengebied besproken. Bij de diverse partijen gaat de voorkeur uit naar een insteekhaven waar offshore-vaartuigen kunnen afmeren, een opslagterrein voor onderdelen van windmolens en - net als Rijkswaterstaat - een lichterplaats.

De Velsense raad vindt dat een transitie van de Averijhaven tot een energiehaven bijdraagt aan de ontwikkeling van de haveneconomie. Voorwaarde is wel dat de beoogde lichterlocatie de mogelijke ontwikkeling van een ander plan niet mag hinderen of blokkeren. De indieners vinden dat de gemeente Velsen in haar bestemmingsplannen ruimte moet houden voor de toekomstige ontwikkelingen. De initiatiefnemers zijn - bij monde van AYOP-voorzitter Ron Davio - enthousiast over de brede steun van de gemeenteraad. "Doel van het plan is om naast een nautisch veilige lichterplaats voor overslag van kolen (overslag van kolen) een haven en ruimte te creëren.

Gezien de grote plannen voor de aanleg van nieuwe offshore windmolenparken voor onze kust is er in de regio behoefte aan zo’n locatie waardoor ook veel werkgelegenheid onze kant opkomt.”