Regels afwikkeling scheepvaart in NZKG vernieuwd

08 maart 2013Regels afwikkeling scheepvaart in NZKG vernieuwd 

De Rijkshavenmeester van het Noordzeekanaalgebied, Janine van Oosten, en ORAM-directeur Kees Noorman hebben vandaag een convenant bekrachtigd, waarin een aanscherping van de Regeling Scheepsbewegingen. De nieuwe ‘spelregels’ moeten de afhandeling van het scheepvaartverkeer over het Noordzeekanaal veiliger, efficiënter en vlotter laten verlopen. 

Het afhandelen van het scheepvaartverkeer van IJmuiden naar Amsterdam neemt steeds complexere vormen aan – en vraagt om goede afspraken tussen gebruikers en havenautoriteiten. De Regeling Scheepsbewegingen moet in die duidelijkheid voorzien. Maar omdat de laatste regeling dateerde van 1999 was een aanpassing aan de nieuwe veranderende tijd noodzakelijk.
Het accent van de nieuwste Regeling Scheepsbewegingen ligt op het aanvragen van een ligplaats in de havens van IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam en op de wijze waarop schepen een schutting in de zeesluis in IJmuiden krijgen toebedeeld.
De nieuwe leidraad kwam op initiatief van de Commissie Scheepsbewegingen en haar voorzitter Willem Bentinck tot stand. Vertegenwoordigd in deze commissie waren havendienstverleners, scheepsagenten, loodsen, Rijkswaterstaat en haven Amsterdam.

Meer info: www.oram.nl

Foto: Toon Buchner 

Foto ORAM

Contactgegevens
ORAM
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
branches: Authorities and institutions
fax:+31 20 620 31 33
tel: +31 20 622 21 11

meer informatie