Rijkswaterstaat gunt zeesluis IJmuiden aan BAM, VolkerWessels en DIF

21 juli 2015

Bron: Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat is voornemens de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal te gunnen aan consortium OpenIJ, bestaande uit BAM, VolkerWessels en DIF. Het consortium zal na definitieve gunning verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de nieuwe zeesluis gedurende 26 jaar. 

Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de regionale economie stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt zeventig meter breed, vijfhonderd meter lang en achttien meter diep. De bouw start begin 2016, waarna de sluis eind 2019 beschikbaar moet komen voor de scheepvaart.
NaastRijkswaterstaat zijn ook provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam betrokken bij de bouw van de zeesluis, terwijl gemeente Velsen in het kader van de ruimtelijke ordening optreedt als wettelijk adviseur.

Sluizenprogramma
De nieuwe zeetoegang IJmond is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat zes projecten: keersluis Limmel, tweede kolk Eefde, derde kolk Beatrixsluis, zeetoegang IJmond, zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.