Roep om privatisering haven Beverwijk

04 oktober 2015

Tekst: Pieter van Hove

Het Beverwijkse college wil de gemeentelijke zeehaven De Pijp privatiseren. Dat blijkt uit een raadsvoorstel dat het college binnenkort naar de gemeenteraad stuurt. Reden voor de wens tot verzelfstandiging is dat de haven verlieslijdend is. Daarom zijn grote investeringen nodig. De gemeente Beverwijk wil die niet betalen.

BeverwijkVolgens het college is de exploitatie van de haven niet zo eenvoudig kostendekkend te krijgen. Daaraan liggen drie factoren ten grondslag. De verdiencapaciteit is beperkt, de kosten voor het beheer zijn relatief hoog en inkomsten en uitgaven zijn moeilijk voorspelbaar. Om die reden meent zij dat het beter is om De Pijp te privatiseren. Er wordt gekeken naar samenwerking met de zeehavens van Amsterdam en IJmuiden, die ook zelfstandig zijn en niet meer onder een gemeente vallen.