Rondje langs Zeehavens Amsterdam: Dennis Straat

01 maart 2017

Tekst: Eveline Papa

Wat zijn de resultaten van 2016 en wat zijn de plannen, op hoofdthema’s, voor het komende jaar voor de Amsterdamse havenregio? Zeehavens Amsterdam maakte een rondje langs de velden.

Dennis -Straat -HF3

Wethouder Dennis Straat, verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling van het havengebied: “De doorvoer over de Zaan naar de fabrieken is iets gedaald. Dat was 1,9 miljoen ton in 2015 en in 2016 1,8 miljoen ton. Deze daling is deels te verklaren doordat de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis vertraging hebben opgelopen. Zo’n werk kan behoorlijk bepalend zijn voor de groei.

 

Zo legden in 2015 bedrijven een grotere buffer aan omdat ze vooruitliepen op de tijdelijke sluiting van de sluis en dat heeft effect op het groeicijfer voor 2016. Je ziet toch dat iedereen kijkt hoe het zich ontwikkelt, het ligt al heel lang stil. Ik moet zeggen dat ik het wel zorgelijk vind dat ik het negatieve effect nu ook in de cijfers terugzie. En de stad wordt er ook niet mooier door (de sluis ligt midden in de stad, red.) als de containers zo lang blijven staan. Dit wetende maakt dat ik voor 2017 niet direct groei verwacht op dit gebied.”
Straat vervolgt: “De riviercruise daarentegen groeit nog steeds, dat deel zit overigens voor de sluis. We hebben inmiddels twee nieuwe afmeervoorzieningen erbij. In 2016 hebben we 250 aanlopen gehad en voor 2017 verwachten we dat ook. Daar zijn we erg blij mee. Het is een interessante toevoeging aan de stad. We merken dat toeristen - ook al hebben ze een programma - toch ook even de stad in gaan om rond te kijken en wat te drinken. Daar willen we als gemeente in samenwerking met bedrijven ook meer in investeren door het aanbieden van programma’s en activiteiten in de stad. De discussie rond het verplaatsen van de PTA heeft voor Zaanstad niet echt effect op de riviercruise. We volgen de besluitvorming met veel interesse en zijn daar ook deels bij betrokken, omdat het voor een deel ook over ons grondgebied gaat. Maar het besluit moet uiteindelijk in Amsterdam worden genomen.”

Havengeld samen innen
Straat vervolgt: “Er zijn nog een paar interessante ontwikkelingen voor 2017: We gaan de havengelden samen met het Havenbedrijf Amsterdam innen. Dat is een belangrijke stap voor rederijen die gebruikmaken van het havengebied van groot Amsterdam, want dat betekent één tarief en één manier om het te innen. Met name prettig voor schippers die heen en weer varen tussen Amsterdam en Zaanstad, de kosten zijn lager en ze hebben minder administratie. We investeren daar als gemeente graag in, want we vinden het belangrijk om de dienstverlening te verbeteren. Dit jaar gebruiken we om de plannen uit te werken, de regeling gaat vanaf 1 januari 2018 in.”

“Een ander thema in 2017 – ook in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam – is om nieuwe bedrijven te interesseren voor Hoogtij, ons bedrijventerrein. Het economisch herstel is ook hier goed te zien. We merken dat de belangstelling voor zowel havengerelateerd als droog enorm toeneemt. Voor het natte deel trekken we nauw op met Havenbedrijf Amsterdam, maar ook voor het droge deel is veel interesse. Zo legden in 2015 bedrijven een grotere buffer aan omdat ze vooruitliepen op de tijdelijke sluiting van de sluis en dat heeft effect op het groeicijfer voor 2016. Sommige ondernemers kijken of ze op Hoogtij kunnen uitbreiden of hun bedrijf helemaal kunnen verplaatsen, maar er zijn ook veel nieuwe ondernemers. Je ziet dat de bedrijvigheid en de werkgelegenheid op deze plek erg toeneemt. Overigens denken bedrijven hier ook na over duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. Dat kan ook heel goed met nieuwe gebouwen. Onze thema’s voor 2017 zijn vrij helder: bedrijvigheid, riviercruise en dienstverlening.”