Rondje langs Zeehavens Amsterdam: Peter van de Meerakker

01 maart 2017

Tekst: Eveline Papa

Wat zijn de resultaten van 2016 en wat zijn de plannen, op hoofdthema’s, voor het komende jaar voor de Amsterdamse havenregio? Zeehavens Amsterdam maakte een rondje langs de velden.

Peter -van -de -Meerakker -HF3

Directeur Peter van de Meerakker kijkt tevreden terug op 2016: “Zeehaven IJmuiden NV heeft een bijzonder goed jaar achter de rug. Zowel de Hollandse Visveiling als het havenbedrijf zagen een stijging van de inkomsten. De visafslag haalde een omzet van 68,1 miljoen euro in 2016, terwijl dat in 2015 57,9 miljoen was. Dat is een stijging van meer dan 17 procent. En het marktaandeel van de visveiling nam toe van 21,3 procent tot 21,8 procent.
De inkomsten uit havengelden kende met 6 procent een lichte plus van 3,7 miljoen euro in 2015 naar € 3,9 miljoen in 2016. Dit hogere resultaat is het gevolg van diverse offshore projecten zoals bijvoorbeeld de komst van de Seajacks Scylla, het grootste installatieplatform schip ter wereld.”

Bijdrage
“Veel positief nieuws, maar er zijn ook wel zorgen”, aldus Van de Meerakker. “De gevolgen van de Brexit zijn ongewis. Veel Nederlandse economische sectoren zullen daar in meer of minder mate gevolgen van ondervinden, maar voor de visserij zullen er in ieder geval gevolgen zijn. Het is de verwachting dat de Britse regering er veel aan gelegen is om er iets voor de Engelse vissers uit te slepen. Als je dan weet dat het overgrote deel van de vangstquota van Nederlandse – en dus IJmuidense – vissers zich bevindt in Britse wateren, dan begrijp je dat de toegang tot Britse wateren essentieel is voor de Nederlandse vissersvloot. Er ligt dus voor de Nederlandse regering een belangrijke taak om dit visserijdossier goed voor het voetlicht te brengen in Brussel. Waar wij kunnen, leveren wij als Zeehaven IJmuiden een bijdrage door dit onderwerp in Den Haag prominent op de agenda te krijgen. Al is het best frustrerend dat het voor iedereen moeilijk is om daar echt regie op te voeren.”
Van de Meerakker vervolgt: “Onze verwachtingen voor 2017 zijn goed, met name in de offshore verwacht ik nog groei. In 2017 gaan we ook verder met de verduurzaming van de haven. Concreet betekent dat dat we willen investeren in zonnepanelen om de koelcellen van de visveiling van energie te voorzien. Een andere ontwikkeling die ik zie, is de enorme groei in offshore wind. Met de klimaattop in Parijs en de besluiten van minister Kamp is de verwachting dat over een aantal jaar 1.000 MW per jaar aan offshore windmolens geplaatst gaan worden op de Noordzee. Dat betekent dat wij ons in dit jaar een positie moeten gaan verwerven voor de installatie van de windparken in het gebied Hollandse Kust. Na de tender en aanbesteding van Borssele is de Hollandse Kust aan de beurt. Daar zullen wij vol op moeten inzetten.”
Desgevraagd bevestigt Van de Meerakker dat de oproep die hij vorig jaar heeft gedaan aan de provincie Noord-Holland om de herstructurering van havens prioriteit te geven met de nieuwe HIRB-regeling (regeling om bedrijventerreinen te herstructureren, red.) nog actueel is: “We zijn daarover nog in gesprek met de provincie, maar dat heeft helaas nog niet geleid tot de gewenste resultaten.”