Sail en scheepvaart

06 augustus 2015

Tekst: Tina Reinders 

Tijdens SAIL 2015 gaat het dagelijkse werk gewoon door. Hoewel bedrijven en scheepvaart iets van het spektakel gaan merken, doet Havenbedrijf Amsterdam er alles aan om de doorvaart te garanderen. 

HavenmeestersBinnen Havenbedrijf Amsterdam is Erwin Sandburg (links op de foto) als projectleider SAIL van de Divisie Havenmeester belast met de organisatie van de specifieke havenmeestertaken, zoals de schutting van de tall ships in de sluis van IJmuiden, de begeleiding van de verkeersstromen tijdens de parades over het Noordzeekanaal en het indelen van de ligplaatsen van de tall ships.
De nautische coördinatie vindt plaats in het centrum van de verkeersleiding in IJmuiden. Speciaal voor SAIL opent Havenbedrijf Amsterdam een coördinatiepunt in het Havengebouw. Van daaruit worden de patrouillevaartuigen aangestuurd. Havenbedrijf beschikt zelf over vier patrouillevaartuigen. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat, Waternet en de Provincie ook met hun schepen aanwezig. Voor het eerst komt er een patrouillevaartuig van de Rotterdamse havendienst meehelpen.

Scheepvaart
Sandburg: “De zeevaart heeft weinig last van SAIL. Afgezien van de stremming van de sluizen en het Noordzeekanaal tijdens de SAIL In- en Thank You-parade kunnen deze schepen de havenbekkens gewoon bereiken. Voor de binnenvaart ligt dat anders. Voor hun route van en naar Amsterdam moeten ze dwars door het SAIL-gebied heen. Onze patrouilleboten vangen de binnenvaartschepen op en dan varen ze in konvooi langs de tall ships. Bij de Oranjesluizen aangekomen, maakt een volgend konvooi de route terug. Hoe vaak we in konvooi langs de schepen varen, hangt van het aanbod af. Ik verwacht hier weinig problemen. Van voorgaande edities weten we hoe fantastisch de beroepsvaart meewerkt en daar zijn we ontzettend blij mee.” De binnenvaart is via de eigen media al uitgebreid geïnformeerd over de speciale maatregelen tijdens SAIL. Zo geldt er een aangepaste snelheid en is de IJhaven voor de binnenvaart ook gestremd tijdens het vuurwerk ’s avonds. Voor de overige scheepvaart op het IJ, zowel recreatievaart als de rondvaarten, zijn speciale vaarregels opgesteld.
“Het krioelt die dagen van de boten en bootjes en dus heb je een paar extra vaarregels nodig. Gelukkig kunnen we de regels eenvoudig en logisch houden, zoals de regel dat kleine bootjes tijdens de parades alleen in de vaarrichting mee mogen varen. We communiceren de vaarregels luid en duidelijk via de actie ‘Varen op het IJ? Hou je koppie erbij!’

Cruisevaart
De rederijen van de grote cruiseschepen zijn tijdig geïnformeerd dat ze tijdens SAIL niet aan de Passenger Terminal Amsterdam kunnen aanleggen. Voor hen is ruimte gevonden bij de Felison Terminal in IJmuiden. De rederijen van riviercruiseschepen zijn ook ruim van tevoren ingelicht. Het hoogseizoen voor deze schepen is eind augustus al voorbij en de meeste schepen die toch naar Amsterdam komen, hebben een goede ligplaats in Zaandam kunnen vinden.

Lees het dubbelinterview met Erwin Sandburg en havenmeester Janine van Oosten in komend nummer van Zeehavens Amsterdam. Verschijning 14 augustus (print en online)

Foto: Erwin Sandburg en  Janine van Oosten
(door Toon Buchner)