Samenwerken voor soepelere vergunningverlening

09 februari 2017

 

Transparanter communiceren en informeren over de vergunningverlening, verwachtingen helder maken, het proces verbeteren en de kennis hierover bij bedrijven vergroten. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten naar aanleiding van het onderzoek naar vergunningverlening, uitgevoerd in opdracht van ORAM en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

ORAM nam het initiatief voor kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van het bedrijfsleven met de vergunningverlening van de OD NZKG, die sinds 2014 operationeel is. De OD NZKG sloot zich daar graag bij aan. “Onderzoeksbureau Cebeon interviewde een beperkte, maar representatieve groep van zeven bedrijven uit het zeehavengebied: van grote internationale bedrijven tot kleine start-ups, actief op verschillende werkterreinen”, vertelt ORAM-voorzitter Paul Wevers. “De bedrijven noemen dezelfde verbeterpunten, met tal van aanknopingspunten voor ons. Het onderzoek laat zien dat zij redelijk tevreden zijn, maar er ruimte is voor verbetering.”

Enkele bevindingen op een rijtje:

  • Over het algemeen vinden de ondervraagde bedrijven de vergunningen goed te begrijpen en de voorschriften goed uitvoerbaar
  • Per milieuterrein wordt er gewerkt met een vaste casemanager die het hele proces managet rondom de vergunningverlening. Deze casemanager ontbreekt, en wordt gemist, bij bouwvergunningen. 
  • Het vooroverleg zou niet alleen bij milieuvergunningen moeten worden toegepast, maar ook bij bouwvergunningen. 
  • Bedrijven willen meer zekerheid willen over de doorlooptijd en gehanteerde termijnen. 
  • Het is wenselijk dat bedrijven zo vroeg mogelijk contact leggen met de OD. 

 

Omgevingsdienst NZKGAan de slag
Het zijn voor de OD NZKG herkenbare uitkomsten. Marianne Pel, adjunct-directeur Vergunningverlening van de OD NZKG: “De OD NZKG wil de bereikbaarheid bij bouwvergunningen gaan verbeteren en ziet het belang van vooroverleg bij aanvragen in. Wij zijn al begonnen te investeren in managementprocessen en in het managen van de rollen en verwachtingen van alle betrokkenen. Door een nauwere samenwerking met het Havenbedrijf Amsterdam en ORAM raken we eerder betrokken in het proces. De verbeteringen in onze dienstverlening moeten zorgen voor een soepelere en snellere vergunningverlening, die goedkoper wordt voor allen.”

Wevers: “De OD NZKG en ORAM gaan samenwerken bij de overdracht van kennis richting bedrijven. Bijvoorbeeld door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor kennisopbouw en het actief informeren over veranderingen rondom nieuwe wetgeving, waaronder het Activiteitenbesluit. ORAM gaat ook uitzoeken of we een Commissie Omgevingsdienst kunnen opzetten, vergelijkbaar met de werkwijze bij de ORAM Commissie Douane. We werken immers in dezelfde keten, delen dezelfde belangen en doelen, en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in het oplossen van de pijnpunten.”

Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen bij ORAM.