SHIP cheques

07 december 2016

 

De realisatie van het Sluis- en Haven Informatie Punt (SHIP) vordert gestaag.  

SHIP ChequesVerwachting is dat het informatiegebouw komend voorjaar open is voor het publiek. Tekende gedeputeerde Elisabeth Post (Verkeer, Vervoer en Zeehavens) 24 november de eerste sponsorcontracten voor het infopunt, nog meer goed nieuws volgde een dag later. Tijdens het Havengildediner ontving ze twee cheques van elk 50.000 euro van ondernemersvereniging ORAM en Amports om het centrum verder tot ontwikkeling te brengen.

Begin volgend jaar is ook duidelijk wie zich opwerkt als de exploitant van het SHIP. Kandidaten hebben een businessplan inclusief begroting geschreven hoe de exploitatie eruit kan komen te zien. De exploitant runt het centrum op eigen risico en ontvangt geen salaris van de provincie, maar een vaste vergoeding.